Neem deel aan de Epos klantenbevraging

Epos voert samen met Ipsos een onderzoek naar hoe men de dienstverlening en communicatie van Epos ervaart.

Zo hopen wij beter te ontdekken wat er leeft en kunnen er (verbeter) acties ondernomen worden om de dienstverlening en communicatie te optimaliseren.

Onderstaande belanghebbenden krijgen de vragenlijst:

  • Aanvragers binnen de calls 2020 + 2021 + 2022
  • Alle projecten die afgesloten zijn vanaf 2020
  • Alle lopende projecten op het moment van de bevraging.

Belanghebbenden die in aanmerking komen om deel te nemen, ontvangen de uitnodiging op dinsdag 18 oktober 2022 via epos@ipsos-online.com.  Je hebt tijd om de vragenlijst in te vullen t.e.m. 15 november 2022.

Epos verloot ook 5 boekenbonnen onder de respondenten. Neem dus zeker deel!

Alvast bedankt voor de medewerking.