Europese Dag van de Talen

De Europese Dag van de Talen 2020: boordevol energie en kleur!

Epos wil de Europese Dag van de Talen 2020 extra kleur en aandacht geven! Jij kan mee genieten en meewerken door:

 • je in te schrijven voor het Epos-initiatief rond de Europese Dag van de Talen 2020! Het gaat om gratis online sessies van Erasmus+ projecten waarin Vlamingen participeren en die focussen op het thema TAAL; zij stellen zich voor op do 24 en vrij 25 sept. Op onze website vind je nu het gedetailleerd programma met de sessies die ze aanbieden en het inschrijvingsformulier. In het rijke aanbod vinden we een taalleraar die deelt wat hij leerde tijdens een nascholing in het buitenland, een project dat apps ontwikkelt om leesvaardigheid te bevorderen enz.

 • je collega's (taal)leraren te stimuleren om ook deel te nemen.

 • de aandacht te vestigen op 26/09: dan organiseert het kabinet van Min Gatz een online evenement rond de Europese Dag van de Talen; de klemtoon ligt er sterk op meertaligheid in de Brusselse context. Binnenkort publiceren we ook hierover meer informatie.

 • een bijzonder initiatief te nemen: de personeelsleden van Epos vzw (en het departement Onderwijs) zetten we aan mee te doen aan de '51 challenges' die de Raad van Europa via ECML lanceerde! Misschien is dit ook iets om bij jullie in de organisatie te stimuleren? Wie gaat de uitdaging aan om 10 (of meer) van deze challenges aan te durven? Wie behaalt het certificaat van de Raad van Europa? Wij horen het graag!

 • jouw school/organisatie en andere waarmee je te maken hebt, aan te zetten om zelf iets creatiefs te doen rond de Europese Dag van de Talen 2020! Met registratie op de website van de Raad van Europa, kan je bovendien tot 16/09/2020 gratis materiaal (van de Raad van Europa) bij Epos aanvragen om je initiatief extra ‘kleur’ te geven!

 • het nieuws te verspreiden dat het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform op 15/09/2020 de wedstrijd EDT-Awards: ‘Lees je Taal-rijk!’ lanceert. Je kan daarvoor bijgevoegd document (in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans) gebruiken; de link wordt actief op 15/09/2020! Bedoeling van deze wedstrijd: het leesplezier, leesvaardigheid en meertaligheid aanmoedigen: hoe kan je dit doen? Wat “werkt” er? Het EDT-platform wil zo inspiratie verzamelen en verspreiden zodat anderen er nadien mee aan de slag kunnen.

Bovendien: Epos lanceerde een vernieuwde oproep voor het Europees Talenlabel 2020 rond het thema Taaldiversiteit! Hij richt zich nu naar scholen, de lerarenopleiding /-nascholingscentra en de volwasseneneducatie: hier de flyer waarin je de link vindt voor meer informatie! Deadline 20/10/2020! Je kan een officieel certificaat en tot €1000 winnen!

Het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform krijgt opnieuw extra wind in de zeilen!

Op 14 februari 2020 ondertekende het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform een nieuw samenwerkingsverband, het zogenaamde “EDT-protocol” met Mr Ben Weyts, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, vertegenwoordigd door Mevr Katrien Cerpentier, adjunct-kabinetschef. In dit protocol drukken de ondertekenaars hun engagement uit om:

 • op of rond 26 september de Europese Dag van de Talen te organiseren door middel van reflectie- en vormingsmomenten (een congres of seminarie) en/of initiatieven tot concrete invullingen in scholen, centra, klassen, werkplekken…
 • de Europese Dag van de Talen in Vlaanderen en Brussel op een bredere schaal tot een vast item op de kalender te laten uitgroeien.
 • om informatie te verspreiden, uitwisselingen te stimuleren, het debat aan te moedigen en/of de kwaliteit van het leren van talen (kennen en kunnen) te bevorderen. Elke partner promoot vanuit zijn eigen context en doelstellingen taalcreativiteit en het plezier in het leren van talen.

Vind hier de volledige tekst van het protocol 2020 - 2024.

Enkele foto's van de ondertekening van dit protocol.

De Europese Dag van de Talen sinds 2001

In 2001 werd 26 september dé Europese Dag van de Talen. Dat gebeurde bij de afsluiting van het Europees Jaar van de Talen; het doel was en is om in Europa het leren van vreemde talen te promoten en te bevorderen. Sindsdien wordt dit evenement ondersteund vanuit de Europese Commissie en de Raad van Europa met onder andere promotiemateriaal, diverse evenementen. Op de site van de Europese Commissie vind je informatie over het Europees beleid en de acties die de Commissie op Europees vlak tracht te bereiken.

De Europese Dag van de Talen heeft ook een eigen site. Die is ludiek opgevat: je vindt er leuke en interessante weetjes over de Europese talen (zie language trivia), een talenquiz, een test om je kennis van een aantal talen te evalueren en zelfs een pagina geweid aan gebarentaal, een handboek met 51 uitdagingen. Voor 2019 is er Which language is it? toegevoegd, een spel waarmee je de talen die je hoort in een gewone dagdagelijkse omgeving tracht te identificeren. Bovendien kan je je eigen activiteiten rond de Europese Dag van de Talen registreren op deze site en onder de aandacht brengen. Organisaties die zelf iets willen doen voor de Europese Dag van de Talen en dit registreren op deze site, kunnen materiaal bestellen om hun activiteit(en) te ondersteunen. Je vindt hier het aanvraagformulier (zie ook de onderaan deze pagina).

In Vlaanderen krijgt de Europese Dag van de Talen vorm dankzij een 2-jaarlijks congres dat georganiseerd wordt door Epos vzw en het Europese Dag van de Talen-platform. Dit platform organiseert daarnaast ook een wedstrijd die de naam ‘EDT-Awards’ kreeg.

Congres Europese Dag van de Talen 2019 op 26 september in Brussel: De kracht van taal: economisch en sociaal. Een kort verslag.

Het congres bracht een goed uitgebalanceerd en gevarieerd aanbod dat het publiek enthousiast maakte: actuele, wetenschappelijk onderbouwde informatie, interactieve workshops, reflectie met de mogelijkheid om digitaal te stemmen, kijk- en praatmomenten aan de standjes, prijsuitreikingen en een poëtische afsluiter. Bovendien werd het congres ook met gebarentaal ondersteund.

De evaluatie door de deelnemers bevestigt deze indruk: 66% geeft een waardering van 8 of meer op tien, 86 % beveelt het congres aan. De keynote Taal is business Over de impact van de taalkundige toepassingen in de samenleving door prof. Dr. Frieda Steurs viel zeer in de smaak (92%), evenals de workshops. Dat dove mensen meertalig zijn, was een eye-opener voor het publiek. De netwerkmogelijkheden en de kansen om andere (taal)professionelen te ontmoeten, werden erg geapprecieerd, net als de filmpjes van de wedstrijdlaureaten.

De interactie met de deelnemers was een opmerkelijk kenmerk doorheen de dag. De deelnemers engageerden zich in de nabespreking van de keynote in een heel levendige workshop, waarin ook de leerlingen hun standpunten verwoordden. Als antwoord op de oproep van de voorzitter, bogen lesgevers uit alle niveaus in het taalonderwijs zich in een andere workshop over de visie op onderwijzen en leren van talen, vertaald in 14 stellingen. Aan het eind van de dag beaamde het volledige congres deze stellingen door een moderne vorm van interactie: digitaal stemmen. De volgende workshops vonden plaats:

Lees het Volledig EDT-verslag 2019 met links naar de gebruikte presentaties per workshop.

Powered by flickr embed.

2019: Resultaten EDT-Awards van het Europese Dag van de Talen-platform

Thema: Talen (be)leven! Of: hoe blazen jullie Leven in Talen?

Wat ?

Naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen (EDT) op 26 september organiseerde het EDT-platform opnieuw een wedstrijd die de bedoeling heeft leerlingen en cursisten op een ernstige of ludieke manier creatief en actief te laten omgaan met moderne talen. Voor taalleerkrachten biedt het spelelement van dit initiatief onbeperkte mogelijkheden qua motivatie voor taalonderwijs, coöperatief leren, mediawijsheid enz.

Via deze wedstrijd zetten de deelnemers hun leerlingen, cursisten en organisatie op de regionale, Vlaamse of zelfs internationale kaart. Er was weer een jury- en een publieksprijs; beide zijn nuttig, om de winnende organisatie in de kijker te plaatsen bij pr- en wervingsactiviteiten.

Voor wie?

De wedstrijd richtte zich tot het onderwijs moderne talen. Vier onderwijsniveaus konden zowel de publieks- als juryprijs winnen: het kleuter-, lager, secundair en volwassenenonderwijs (CVO). Samenwerking met andere niveaus was een troef.

Hoe?

De jury vroeg om een videoclip van maximum 2 tot vier minuten met een zelfgemaakt liedje, een zelf bedacht muzikaal of gewoon verhaal, een digitaal verhaal, een toneeltje, een show, een presentatie, een ludiek event… creaties die tonen hoe de levende taal echt leeft in de lessen of organisatie. Verpakt in een videoclip van 2 tot max. 4 minuten.

Tussen 3 juni en 28 juni kon iedereen die wou via een ‘like’ meestemmen op de ingezonden clips. Eén groep wint de prijs van de jury, een andere de publieksprijs.

De selectiecriteria waren:

 • de creativiteit en originaliteit, niet zozeer van het concept dan wel van de inhoudelijke invulling van de inzending;
 • de inhoudelijke meerwaarde van het project, d.w.z. het rendement op taalkundig vlak;
 • de duurzaamheid van het effect van het initiatief op het vlak van taalverwerving;
 • de overdraagbaarheid en aanstekelijkheid van het concept, d.w.z. concepten die kunnen worden toegepast op andere talen, die anderen inspireren, …;
 • de inbreng en participatie van de leerlingen/cursisten;
 • het plezier voor de deelnemers;
 • elementen van diversiteit;
 • de uitstraling van teamspirit. Het kon gaan om inzendingen die de klasmuren doorbreken, bv. via samenwerking met andere klassen/groepen, andere niveaus, externen, …

Op 26 september, tijdens het EDT-congres ontvingen 8 inzendingen het EDT-Award 2019; het gaat om:

Wie waren de winnaars van "Beste EDT-award 2017?

Publieksprijs (In 2017 bereikte de wedstrijd in het totaal meer dan 38.000 mensen!)

 • kleuters: 'Engels voor kleuters', Basisschool Open Groene Marke
 • lagere school: 'Meer dan elf' GVBS Sint-Maria, Antwerpen
 • secundair: 'Duits-Engels, domein Eco-IT', Oscar Romero, Dendermonde
 • CVO: 'Taaltafels', CLT Leuven

Juryprijs

 • kleuters: 'Meer dan elf', GVBS Sint-Maria, Antwerpen
 • lagere school: 'Iedereen is anders' De Mozaïek, Gent
 • secundair: 'Un viaje en México' Middenschool Mira, Hamme
 • CVO: Spaanse Radio Equinoxe, CLT Leuven

Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform

Sinds 2003 promoot Vlaanderen de Europese Dag van de Talen. Het Europese Dag van de Talen-platform zorgt voor de jaarlijkse invulling. Vanaf 2007 gebeurt dat in samenwerking met Epos.

Wat is het Europese Dag van de Talen-platform ?

Het Europese Dag van de Talen-platform is een samenwerkingsverband dat Vlaanderen wil sensibiliseren om talen te leren en het wil taalverscheidenheid bevorderen in ons landsgedeelte.

Wat kan het Europese Dag van de Talen-platform voor mij (talenleraar, docent, directeur, geïnteresseerd persoon in talen…) betekenen ?

U kan deelnemen aan het tweejaarlijks congres dat het Europese Dag van de Talen-platform in samenwerking met Epos vzw organiseert rond 26 september, de Europese Dag van de Talen. Tijdens dit congres verneemt u meer over toonaangevende trends in het talenonderwijs, u kan er deelnemen aan interactieve workshops, kennismaken met innovatieve ideeën en materialen enz. Het Europese Dag van de Talen-platform organiseert bovendien een tweejaarlijkse wedstrijd rond het leren van talen in het school- en volwassenenonderwijs; hiermee kan u uw aanpak onder de aandacht brengen en samen met uw leerlingen / cursisten prijzen winnen. Verder kan u via de leden het Europese Dag van de Talen-platform uw stem laten horen over het talenonderwijs in Vlaanderen; zij zijn immers een rechtstreekse spreekbuis naar de beleidsmakers. Dankzij de facebook-pagina van het Europese Dag van de Talen-platform kan u deel uitmaken van de ‘community’ van mensen die geïnteresseerd zijn in het talenonderwijs in Vlaanderen; u kan er uw initiatieven bekendmaken, interessante acties ontdekken enz.

Wie is er lid van het Europese Dag van de Talen-platform ?

De leden zijn organisaties die nauw verbonden zijn met het leren van talen; ze zijn gevestigd in Vlaanderen en/of Brussel. Ze zijn:

Prof. Dr. Katja Lochtman

Op 14 februari 2020 werd Prof. Dr. Katja Lochtman voorzitter van het Europese Dag van de Talen-platform. Zij is universitair hoofddocent in de Duitse taalkunde en didactiek van het vreemdetalenonderwijs (Duits als vreemde taal) aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. Haar onderzoeksinteresses omvatten variatielinguïstiek, vreemde taalverwerving, Duits als vreemde taal, meertaligheid en pedagogie van tweede en vreemde taalonderwijs in meertalige contexten. Ze publiceerde in verschillende internationale tijdschriften zoals International Journal of Educational Research, Behavioral Sciences, Muttersprache en Fremdsprachen Lehren und Lernen.

Vragen ?

EDTplatform@gmail.com