Europese Dag van de Talen

Bij het afsluiten van het Europese Jaar van de Talen in 2001 werd besloten om in Europa jaarlijks een Europese Dag van de Talen vast te leggen op 26 september om het leren van vreemde talen te promoten en te bevorderen. Sindsdien wordt dit evenement ondersteund vanuit de Europese Commissie en de Raad van Europa met onder andere promotiemateriaal, diverse evenementen. Op de site van de Europese Commissie vind je informative over het Europees beleid en over de acties die de Commissie op Europees vlakt tracht te bereiken.

De site van de Raad van Europa is ludiek opgevat: je vindt er leuke en interessante weetjes over de Europese talen, een talenquiz, een test om je kennis van een aantal talen te evalueren en zelfs een pagina geweid aan gebarentaal. En op de kalender kon je stemmen voor het leukste event dat in het kader van de Europese Dag van de Talen werd georganiseerd !

Tot 31 december kan je zelfs deelnemen aan de wedstrijd om het T-shirt voor 2017 te ontwerpen!

Vlaamse Europese Dag van de Talen

Sinds 2003 promoot Vlaanderen de Europese Dag van de Talen. Voor de jaarlijkse invulling en organisatie wordt een platformgroep samengebracht en een protocoltekst opgesteld die de doelen en principes van samenwerking in Vlaanderen vastlegt. Vanaf 2007 gebeurt dat in samenwerking met Epos.

Op de Europese Dag van de Talen 2016 lag de focus op Meertaligheid. 's Ochtends konden geïnteresseerden een nader zicht krijgen op de Brusselse situatie door een bezoek aan Foyer vzw of Basisschool Sint-Joost aan zee. 's Namiddags organiseerde Epos in samenwerking met EPNuffic, de Taalunie en vleva een debat met de titel: ‘Meertaligheid: klacht of kracht ?’ en onder leiding van Mark Uytterhoeven. Een gelijkaardig debat hielden we op 30 september 2016 in Utrecht tijdens het Drongo-festival en onder leiding van Jetty Mathurin. Hilde Vanderheyden, Ex-onderwijsadviseur bij AHOVOKS, volgde beide debatten en schreef er een artikel over.

Tot het EDT-platform behoren verenigingen van taalleraren, universiteiten, de Europese Scholen en heel wat buitenlandse taalkundige en culturele diensten zoals de Franse Ambassade, British Council, enz. Zij erkennen allen de cruciale rol van meertaligheid in functie van culturele ontplooiing, onderlinge aanvaarding, tolerantie tussen culturen en sociale inclusie.