Strategische Partnerschappen (KA2)

Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten die bijdragen tot innovatie en verbetering van opleiding en onderwijs. Daarbij worden positieve en langdurige effecten nagestreefd op de deelnemende organisaties, de sector en het beleid, maar ook op de personen die direct of indirect betrokken zijn. Het kunnen eenvoudige kleine samenwerkingsverbanden zijn maar ook grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden.

Meer informatie over de lopende aanvraagronde voor KA2 projecten vind je hier.

In het kader van Kernactie 2 (KA2) van het Erasmus+ programma ondersteunt Epos binnen onderwijs en opleiding deze twee soorten strategische partnerschappen:

(1) Strategische Partnerschappen die de uitwisseling van goede praktijken ondersteunen (domeinen: schoolonderwijs KA201, beroepsonderwijs en –opleiding KA202, volwasseneneducatie KA204)

(2) Strategische Partnerschappen die innovatie ondersteunen (domeinen: schoolonderwijs KA201, beroepsonderwijs en –opleiding KA202, volwasseneneducatie KA204, hoger onderwijs KA203)

Een strategisch partnerschap kan ook sectoroverstijgende of cross-sectoraal zijn, door samen te werken met met partners uit andere onderwijssectoren of jeugd. Bij de keuze van een strategisch partnerschap en het domein waar u dit indient, zijn de beleidsprioriteiten bepalend. Kijk deze dus goed na!

“School Exchange” Partnerschappen - KA229

School Exchange Partnerships zijn een nieuw type partnerschap binnen Erasmus+ (KernActie2). Dit type partnerschap vervangt de Strategic Partnerships for Schools Only (KA219) die van 2014 tot 2017 aangevraagd konden worden.

School Exchange Partnersschappen richt zich alleen tot scholen en wil de onder meer leerlingenmobiliteit bevorderen. Er is ook een budgetverhoging ten opzichte van de oude 'schools only' en een verminderde administratieve last. Daartegenover is er wel een limitering qua aantal partners en budget per partner.

Voor leerlingen kunnen dus voor een korte periode (min. 3 dagen - max 2 maand) deelnemen aan activiteiten in een programmaland en daarbij begeleid worden door een personeelslid. Leerlingen van 14 jaar of ouder kunnen ook deelnemen aan activiteiten voor een lange periode (2 maanden-12 maanden), zonder begeleiding.

Personeelsleden kunnen ook op uitwisseling gaan bij een deelnemende organisatie binnen de programmalanden. Dit kan voor een korte periode (min. 3 dagen - max. 2 maand) voor 'joint staff training events' of voor een lange periode (2-12 maand) als 'teaching of training assignments'.

U mag ons steeds contacteren voor meer informatie.

Ondersteuning bij uw KA2-aanvraag

Wie reeds een concreet idee heeft voor een project binnen KA2, kan dit aftoetsten bij een medewerker van Epos. Deze counseling is ondersteunend en adviserend. Epos garandeert hiermee niet dat uw project wordt goedgekeurd.

Om van dit aanbod gebruik te maken, hebben we een projectopzetformulier ontwikkeld, waarmee je je projectideeën kan structureren, zodat Epos feedback kan geven per mail, telefonisch of tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat je vooraf het project goed doordenkt en nadenkt over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid ervan. Je vindt dit document bij de downloads --> KA2 --> basisdocumenten. Wanneer je dit document hebt ingevuld, kan je dit doormailen naar KA2@epos-vlaanderen.be, een medewerker van Epos zal vervolgens contact opnemen.

Daarnaast organiseert Epos een aantal infosessies en schrijfsessies om u nog beter op weg te helpen. Je vindt het volledige aanbod op onze kalender.

Naast Strategische Partnerschappen biedt Erasmus+ onder de noemer KA2 (Kernactie 2) nog andere mogelijkheden tot internationale samenwerking:

KA2 en Jeugd

Voor de mogelijkheden binnen de Jeugdsector, kan je terecht bij Jint vzw, het Nationaal Agentschap voor Youth in Action, het jeugd luik van Erasmus+.