Partnerschappen voor Topkwaliteit

 

De Partnerschappen voor Topkwaliteit (Partnerships for Excellence) ondersteunen projecten met een duurzaam langetermijnperspectief. Uit hoofde van dit soort partnerschappen worden de volgende acties ondersteund:

  • Kenniscentra voor Beroepsopleiding (Centres for Vocational Excellence)
  • Erasmus+ Teacher Academies 
  • Erasmus Mundus:
    • Gezamenlijke Masteropleidingen van Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters)
    • Erasmus Mundus-Ontwerpmaatregelen (Erasmus Mundus Design Measures)

Kenniscentra voor Beroepsopleiding

Meer weten

Erasmus+ Teacher Academies

Meer weten

Erasmus Mundus

Meer weten