Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe.

Meer info vind je op de Europese site van het Europees Talenlabel.

Prijsuitreiking 2019: Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen

Het thema voor 2019 was: ‘Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen’.

Er zijn dit jaar 4 genomineerde initiatieven:

Er zijn geldprijzen te winnen (€1000, €600, €300), een trofee en een officieel certificaat, ondertekend door de minister van Onderwijs en Vorming, de Europese Commissaris en de voorzitter van de jury. Bovendien mogen de laureaten het logo van het Europees Talenlabel op hun website, briefpapier… gebruiken met de vermelding ‘laureaat Europees Talenlabel 2019’. In 2018 was er slechts 1 winnaar, nl OLVi - Poperinge – : Découverte du Multi-accueil et l’école maternelle en France.

Tijdens de uitreiking van de prijzen op 26 september zal deze school de 1ste prijs in ontvangst nemen.

Meer informatie?

Renilde Reynders
renilde.reynders@epos-vlaanderen.be

Samenstelling jury

De beoordelingsjury wordt momenteel samengesteld. De beoogde samenstelling:

  • één vertegenwoordiger per onderwijskoepel
  • één vertegenwoordiger van de afdeling Horizontaal Beleid van het Departement Onderwijs en Vorming
  • één vertegenwoordiger van Socius (Steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk)
  • één vertegenwoordiger van AHOVOKS (Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen)
  • één vertegenwoordiger van de onderwijsinspectie
  • twee vertegenwoordigers van de lerarenopleiding
  • één vertegenwoordiger van VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
  • één vertegenwoordiger van het Europees Platform (Nederland)
  • één jurylid van de selectiecommissie voor het Europees Talenlabel in Nederland
  • één vertegenwoordiger van Epos vzw

De winnaar van 2018

Het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVi) uit Poperinge won het Europees Talenlabel 2018! Het thema van het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs was dit jaar: ‘Naar dynamische grensregio’s door taalbarrières weg te werken’. BSO-leerlingen Kinderzorg liepen stage in Frankrijk in een kinderopvang en in een kleuterklas.

Bekijk hier het filmpje met de winnaars van vorig jaar:

Lees ook het nieuwsbericht van 6 november op onze website.

Thema 2017: Taalvriendelijke samenleving

De uiteindelijke winnaars maakten we bekend op 29 september 2017: de prijsuitreiking gebeurde tijdens het Europese dag van de Talen congres dat Epos vzw organiseert in samenwerking met het Europese dag van de Talen platform.

De eerste prijs (€1000) ging naar Foyer vzw met Digitale vertelkiosk. De tweede prijs (€600) was voor Vormingplus Antwerpen voor Taalcarrousel en de derde prijs (€300) werd gewonnen door Tumult vzw en hun Cursus Startanimator.

Deze 3 winnaars ontvingen naast hun geldprijs een trofee en een officieel certificaat ondertekend door de Europese Commissaris van Onderwijs en Vorming, Tibor Navracsics. Bovendien mogen zij voortaan het logo van Laureaat van het Europees Talenlabel 2017 gebruiken op hun drukwerk en digitale media.

Naast deze prijswinnaars ontvingen de 2 andere genomineerde initiatieven uitgebreid lof van de jury, nl

Salon Souvenir van de Gemeente Genk en Hallo Cultuur van het Gemeenschapscentrum Essegem.

Verslag uitreiking Europees Talenlabel 2016

Op 19 oktober reikte Epos vzw de ELIT-prijzen voor het Europees Talenlabel uit. Het verslag lees je hier .