Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe.

Het Europees Talenlabel 2020: dit zijn de winnaars

In 2020 was het thema: 'Taaldiversiteit omarmen en ondersteunen’.

Deze drie organisaties krijgen het Europees Talenlabel 2020. Zij ontvangen het officiële certificaat, een trofee, en een geldprijs en mogen één jaar gebruik maken van het Europees Talenlabel 2020:

  • 1ste prijs: Femma vzw

Titel: Salto! Maak de sprong tussen je thuistaal en de taal van de school!

Salto is een wekelijkse & ludieke buitenschoolse activiteit voor ouders die de schooltaal weinig of niet spreken, samen met hun kinderen (6-8jaar). Het doel is de ouders te empoweren, hun moedertaal te valoriseren en hen te helpen bij de schoolbegeleiding van hun kinderen. Dit kan perfect in de thuistaal! Kinderen met een stevige basis thuistaal, (uitgebreide woordenschat) leren gemakkelijker een tweede taal.

Het SALTO-uurtje bestaat uit 2 delen:

een educatief groepsspel (bijv. bingo) per thuistaalgroepje, gevolgd door hetzelfde groepsspel in de schooltaal, waarbij iedereen samenkomt onder begeleiding van een NL of FR-talige taalcoördinator. Ouders leren in dit tweede deel dus op laagdrempelige wijze een woordje NL of FR.

Femma vzw krijgt voor dit speelse taalproject ook een geldprijs van €1000.

  • 2de prijs: Onderwijscentrum Gent

Titel: *Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs

Met het project ‘Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs’ wou Onderwijscentrum Gent twee hiaten in wat er al bestaat rond meertaligheid in onderwijs opvullen. Enerzijds is er bijzonder veel voorhanden voor het basisonderwijs, maar bestaan er amper materialen rond hoe je meertaligheid actief kunt inzetten in het secundair. Anderzijds is er ook nog maar weinig materiaal rond functioneel meertalig leren, het didactisch benutten van de meertaligheid van leerlingen. Via een lerend netwerk met leraren uit Gentse secundaire scholen werden diverse materialen uitgewerkt: een kijkwijzer voor leraren, een checklist voor beleidsondersteuners en verschillende lesfiches. Alles is verzameld op de website van de stad Gent.

Naast het talenlabel ontvangt het Onderwijscentrum Gent een prijs van €600.

  • 3de prijs: Scholengroep Athena

Titel: Talen(t)

Het project van Athena is als een proces. Lees het als een gefaseerd verhaal, waaraan men via trial & error willen blijven verder schrijven. Hoofddoel van het project is de taalvaardigheid van alle leerlingen versterken. We creëren op de verschillende campussen een positief (school)klimaat voor leerlingen, leerkrachten en ouders door te sensibiliseren aan de hand van bestaande positieve ervaringen/ initiatieven, zoals creatieve workshops rond meertaligheid in beeld, muziek, woord en dans in samenwerking met externe partners (Wilde Westen), het organiseren van een taalcampusdag, het positief in de kijker plaatsen van de moedertalen en het verder ontwikkelen van ons platform ‘Taaltools’. Daarnaast willen we onze bestaande acties rond (talige) diversiteit versterken via de Sprookjesmobiel en initiatieven rond jongerenrechten verder uitbreiden in samenwerking met ‘School 4 Rights’. Vanaf volgend schooljaar zouden we graag de knowhow van de onderwijsambassadeurs van FMDO en andere externe partners willen inschakelen om onze acties verder pedagogisch te ondersteunen.

Scholengroep Athene krijgt verder ook een geldprijs van €300

Dit waren de resultaten van de vorige edities:

Resultaten wedstrijd Europees Talenlabel 2019: ‘Taaldiversiteit op school omarmen en ondersteunen’

4 genomineerde initiatieven en 3 winnaars:

GO! Atheneum Herzele: “Verbindend project tussen OKAN-leerlingen en reguliere leerlingen”

Zoals vorige jaren ontvingen de winnaars eveneens de trofee en het officieel certificaat, ondertekend door de minister van Onderwijs en Vorming, de Europese Commissaris en de voorzitter van de jury. Bovendien mogen de laureaten het logo van het Europees Talenlabel op hun website, briefpapier… gebruiken met de vermelding ‘laureaat Europees Talenlabel 2019’.)

De winnaar van 2018

De 1ste prijs en €1000 ging in 2018 naar het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVi) uit Poperinge voor hun project: “Découverte du Multi-accueil et l’école maternelle en France” dat aansloot bij het thema ‘Naar dynamische grensregio’s door taalbarrières weg te werken’ want hun BSO-leerlingen Kinderzorg liepen stage in Frankrijk in een kinderopvang en in een kleuterklas.

Bekijk hier het filmpje met de winnaars van vorig jaar:

Lees ook het nieuwsbericht van 6 november op onze website.

Thema 2017: Taalvriendelijke samenleving

De uiteindelijke winnaars maakten we bekend op 29 september 2017: de prijsuitreiking gebeurde tijdens het Europese dag van de Talen congres dat Epos vzw organiseert in samenwerking met het Europese dag van de Talen platform.

De eerste prijs (€1000) ging naar Foyer vzw met Digitale vertelkiosk. De tweede prijs (€600) was voor Vormingplus Antwerpen voor Taalcarrousel en de derde prijs (€300) werd gewonnen door Tumult vzw en hun Cursus Startanimator.

Deze 3 winnaars ontvingen naast hun geldprijs een trofee en een officieel certificaat ondertekend door de Europese Commissaris van Onderwijs en Vorming, Tibor Navracsics. Bovendien mogen zij voortaan het logo van Laureaat van het Europees Talenlabel 2017 gebruiken op hun drukwerk en digitale media.

Naast deze prijswinnaars ontvingen de 2 andere genomineerde initiatieven uitgebreid lof van de jury, nl

Salon Souvenir van de Gemeente Genk en Hallo Cultuur van het Gemeenschapscentrum Essegem.

Verslag uitreiking Europees Talenlabel 2016

Op 19 oktober reikte Epos vzw de ELIT-prijzen voor het Europees Talenlabel uit. Het verslag lees je hier .