Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel (tot voor kort gebruikten we de oorspronkelijke naam: Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT)) is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe zoals aandacht voor talensensibilisering en intercultureel begrip, spontane communicatievaardigheid en emancipatorische aspecten.

Thema 2018: 'Naar meer dynamische grensregio's door taalbarrières weg te werken'

Grensregio’s staan voor specifieke uitdagingen !

Heel wat mensen studeren, volgen opleidingen, werken, doen zaken, verlenen zorg… in een regio vlak over de grens. Toch doen grensregio’s het vaak economisch slechter dan andere regio’s. De taalbarrière is één van de grootste struikelblokken voor mobiliteit, handel en ontwikkeling.

Bevorder jij de kennis van de talen van onze buurlanden? Stimuleer je jonge kinderen om Frans, Engels, Nederlands of Duits te leren ? Of doe je dat met scholieren of volwassenen? Gebruik je daarin nauwe contacten met een grensregio uit een buurland?

Dan kan je het Europees Talenlabel 2018 winnen!

Focus van de wedstrijd:

Initiatieven die taalverwerving en meertaligheid in grensregio’s stimuleren.

Wie kan meedoen:

Een breed scala aan organisaties komt in aanmerking: scholen, maatschappelijke organisaties, lokale en regionale overheden, gemeenschapscentra, media, voortgezette beroepsopleiding, musea…

Deadline: 11 mei 2018!

Het formulier en de brochure kan u hieronder vinden

Thema 2017: Taalvriendelijke samenleving

De uiteindelijke winnaars maakten we bekend op 29 september 2017: de prijsuitreiking gebeurt tijdens het Europese dag van de Talen congres dat Epos vzw organiseert in samenwerking met het Europese dag van de Talen platform.

De eerste prijs (€1000) ging naar Foyer vzw met Digitale vertelkiosk. De tweede prijs (€600) was voor Vormingplus Antwerpen voor Taalcarrousel en de derde prijs (€300) werd gewonnen door Tumult vzw en hun Cursus Startanimator.

Deze 3 winnaars ontvingen naast hun geldprijs een trofee en een officieel certificaat ondertekend door de Europese Commissaris van Onderwijs en Vorming, Tibor Navracsics. Bovendien mogen zij voortaan het logo van Laureaat van het Europees Talenlabel 2017 gebruiken op hun drukwerk en digitale media.

Naast deze prijswinnaars ontvingen de 2 andere genomineerde initiatieven uitgebreid lof van de jury, nl

Salon Souvenir van de Gemeente Genk en Hallo Cultuur van het Gemeenschapscentrum Essegem.

Verslag uitreiking Europees Talenlabel 2016

Op 19 oktober reikte Epos vzw de ELIT-prijzen voor het Europees Talenlabel uit. Het verslag lees je hier .

Meer informatie?

Renilde Reynders
renilde.reynders@epos-vlaanderen.be