Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel (tot voor kort gebruikten we de oorspronkelijke naam: Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT)) is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe zoals aandacht voor talensensibilisering en intercultureel begrip, spontane communicatievaardigheid en emancipatorische aspecten.

Meer info over het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs vind je op: http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_en

Thema 2017: Taalvriendelijke samenleving

Een taalvriendelijke samenleving moedigt het leren van talen en intercultureel begrip aan. ‘Informeel leren’ in een niet-schoolse context speelt hierin een belangrijke rol. Enkele voorbeelden:

  • mensen met andere talen en culturen in contact brengen
  • verschillende generaties samen (een taal) laten leren
  • een toerismeproject opzetten
  • enzovoort

Voor meer info over het thema zie: de informatiebrochure_TalenLabel_2017.doc

Wie kon meedoen in 2017

Een breed scala aan organisaties kwam in aanmerking: scholen, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, gemeenschapscentra, gevangenissen, media, musea, enzovoort.

Uit de ontvangen kandidaturen werden er 5 genomineerd; dit zijn:

Wie de uiteindelijke winnaars zijn, maken we bekend op 29 september 2017: de prijsuitreiking gebeurt tijdens het Europese dag van de Talen congres in het VAC, Gent. Dit is een congres dat Epos vzw in samenwerking met het Europese dag van de Talen platform organiseert.

Verslag uitreiking Europees Talenlabel 2016

Op 19 oktober reikte Epos vzw de ELIT-prijzen voor het Europees Talenlabel uit. Het verslag lees je hier ...

Meer informatie?

Talenlabel-flyer_2017.pdf

Deelnameformulier_2017.doc

informatiebrochure_TalenLabel_2017.doc

Contact: Epos vzw
Koning Albert II-laan 15 – 7 C 15
T.a.v. Renilde Reynders
1210 Brussel
renilde.reynders@epos-vlaanderen.be