Oekraïnecrisis

Epos volgt samen met de Erasmus+ Nationale Agentschappen de situatie in Oekraïne en omliggende landen op de voet. We staan in nauw contact met de Europese Commissie en alle Europese NA’s over de uitvoering van onze programma’s en de gevolgen van de situatie voor projecten en deelnemers.

De Europese Commissie liet de Nationale Agentschappen (NA’s) weten dat er verregaande flexibiliteit is toegestaan bij de toepassing van de programmaregels, om zo bijvoorbeeld inkomende KA1-mobiliteit vanuit Oekraïne mogelijk te maken, ook als dit initieel niet voorzien was in het project. Zélfs in de domeinen schoolonderwijs & volwasseneneducatie, waar dergelijke mobiliteit normaal niet kan.

Projectwijzigingen onder invloed van de Oekraïnecrisis dienen echter geval per geval goedgekeurd te worden door het NA. Dus heb je een bepaalde wijziging voor ogen of heb je specifieke vragen, neem dan zeker contact op met je dossierbeheerder.

Vijfde pakket sanctiemaatregelen van EU vs Rusland: beperkte gevolgen voor Erasmus

 

Met de Raadsverordening 2022/576 van 8 april 2022, werd een 5e pakket sanctiemaatregelen tegen Rusland gelanceerd.

De gevolgen voor Erasmus zijn beperkt wat KA1-projecten betreft:

  • KA171: in/uitgaande mobiliteit van/naar Rusland kan, zowel in lopende projecten als in nieuwe aanvragen (2022)
  • KA131 en KA121-VET: uitgaande mobiliteit naar Rusland kan, zowel in lopende projecten als in nieuwe aanvragen (2022)
  • Voor beide acties worden begunstigden dringend opgeroepen om geen “Organisational support”-geld naar Russische partnerinstellingen te laten gaan
  • Bij inkomende mobiliteit moet de ontvangende organisatie steeds nagaan of er geen inkomende mobiliteit is van (en/of geld gaat naar) individuen op de “Consolidated Sanctions List”

 

Voor KA2-projecten zijn de gevolgen zwaarder:

  • elke samenwerking met Russische organisaties die onderwijsactiviteiten ontplooien (in heel brede zin) en die voor meer dan 50% door de overheid gefinancierd worden of door de overheid gecontroleerd worden, stopt vanaf 8/4/2022; elke uitgave door/aan hen na die datum is onontvankelijk. Er zijn gelukkig géén in Vlaanderen gecoördineerde projecten die hierdoor geraakt worden.
  • Dezelfde soort Russische organisaties wordt geschrapt uit de ingediende KA2-aanvragen binnen de oproep 2022. Epos ontving géén aanvragen die hierdoor geraakt worden

Standpunt beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming werkt aan een plan van aanpak om maatregelen uit te werken. Onder voorbehoud van decretale goedkeuring, is de eerste stap het omzetten van de beslissingen in regelgeving. Van zodra dit gebeurd is, zal er meer informatie gegeven worden op de website van onderwijs Vlaanderen.