Oproep: vraag een verkennend bezoek aan!

Wil je een Erasmus+-project aanvragen? Dan heb je natuurlijk buitenlandse partners nodig. Je hebt een of meer  interessante organisaties op het internet gevonden, maar misschien wil je wel ter plaatse en persoonlijk met hen overleggen, ideeën ontwikkelen, aanvraagdossiers bespreken, locaties bekijken, persoonlijke contacten leggen, …

Epos maakt dit mogelijk en biedt met Vlaamse middelen financiële ondersteuning voor een dergelijk verkennend bezoek.

Je kan dit budget aanvragen voor de ontwikkeling van volgende Erasmus+-projectaanvragen in 2022 en 2023:

  • Individuele leermobiliteit in schoolonderwijs, in volwasseneneducatie (enkel programmalanden)
  • Individuele leermobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding, in hoger onderwijs (zowel programmalanden als partnerlanden)
  • Kleinschalige partnerschappen in schoolonderwijs, in beroepsonderwijs en -opleiding, in volwasseneneducatie (enkel programmalanden)
  • Samenwerkingspartnerschappen in schoolonderwijs, in beroepsonderwijs en -opleiding, in volwasseneneducatie, in hoger onderwijs (zowel programmalanden als partnerlanden)

 

Een verkennend bezoek duurt maximaal 5 dagen (reisdagen inclusief) en omvat maximaal 2 deelnemers.

Budget

Het toegekende budget hangt af van je bestemming en de duur van het bezoek. De financiële tegemoetkoming per deelnemer is maximaal €1200.

Voor het verblijf hanteren wij een forfaitaire maximale tegemoetkoming van €126/dag/persoon.

Het maximale forfait voor transport is afhankelijk van de afstand naar de gekozen bestemming (om de zone te bepalen wordt gebruik gemaakt van de distance calculator:

10 – 99 km                          €23

100 – 499 km                   €180

500 – 1999 km                 €275

2000 – 2999 km               €360

3000 – 3999 km               €530

4000 km of meer              €820

Per aanvraag kan je maximaal 2 deelnemers vermelden. Omdat wij zoveel mogelijk organisaties de kans willen bieden om een verkennend bezoek te doen, bestaat de kans dat wij slechts 1 deelnemer financieren.

Je mag verschillende aanvragen doen, maar wij betoelagen maximaal 2 dossiers per aanvragende organisatie voor bezoeken in het kalenderjaar 2022.

2 aanvraagrondes

De eerste aanvraagronde betreft verkennende bezoeken die plaatsvinden tussen 1 juli 2022 (eerst mogelijke vertrekdag) en 30 september 2022 (laatst mogelijke terugkeerdag). De deadline voor indiening was 15 mei 2022. De beslissing staat gepland op 1 juni 2022. Je kan geen aanvraag meer indienen voor deze ronde, de deadline is verstreken.

De tweede aanvraagronde betreft verkennende bezoeken die plaatsvinden tussen 1 oktober 2022 (eerst mogelijke vertrekdag) en 31 december 2022 (laatst mogelijke terugkeerdag). De deadline voor indiening is 15 augustus 2022. De beslissing staat gepland op 2 september 2022.

 

Naar het online formulier voor de tweede aanvraagronde
Doe je aanvraag