Home Over Epos Kernwaarden

Kernwaarden

 • Dienstverlening aan de gemeenschap 

  De basiswaarde van Epos is dienstverlening aan de gemeenschap. We communiceren steeds in functie van de klant en maken het verschil op basis van betrouwbare en transparante informatie. We inspireren, informeren, begeleiden en adviseren onze belanghebbenden waar mogelijk op maat. De impact van de projecten en onze werking staat voor Epos centraal. Hiervoor baseren we ons op Europese, Vlaamse en door Epos geformuleerde doelstellingen. Zo creëren we samen met onze begunstigden maatschappelijke meerwaarde.

 • Klantgerichtheid en kwaliteit 

  Epos vertrekt vanuit de noden en vragen van de belanghebbenden en vertaalt deze binnen de Europese en Vlaamse (beleids-)kaders. We gaan in dialoog met onze belanghebbenden en werken samen resultaats- en oplossingsgericht. We communiceren tijdig en helder op een flexibele, vriendelijke en assertieve manier. De belanghebbenden vinden hun weg naar Epos en spreken ons aan voor ondersteuning en hulp.We werken deskundig, efficiënt en flexibel. Epos zet zich in voor kwaliteitsvolle dienstverlening en resultaten. Hiervoor handelen we steeds professioneel en nauwkeurig en vragen hetzelfde van onze begunstigden. We rekenen op elkaar en elkaars expertise.

 • Samenwerken 

  We communiceren open en constructief met elkaar en met anderen. We zijn aanspreekbaar voor alle begunstigden en we behandelen iedereen gelijkwaardig. We zetten maximaal in op samenwerking tussen de teams en met externen.Epos geeft informatie op een heldere en volledige manier door. Hierdoor verhoogt de betrokkenheid en maken we collegiale en gedragen beslissingen.

  Bij Epos heeft iedereen vertrouwen in de samenwerking binnen teams, tussen teams en met belanghebbenden. Hierdoor is Epos een referentiepunt voor ondersteuning bij internationalisering.

 • Menselijkheid 

  Wij vertalen menselijkheid in integriteit. Alle medewerkers handelen steeds oprecht, betrouwbaar, correct en eerlijk. Als Eposmedewerkers zijn we vrij en autonoom om initiatieven te nemen. Daarom doen we ons werk graag en zijn we fier op het werk dat we doen. Dit uit zich in enthousiasme en passie.We hebben aandacht voor humor, positiviteit en wederzijds respect. Voldoende lachen en relativeringsvermogen leidt tot welbevinden en een positief klimaat. Belanghebbenden en personeel komen daardoor graag naar Epos.

 • Groei 

  Binnen de verantwoordelijkheden heeft Epos autonomie om initiatieven te nemen. We staan positief kritisch ten opzichte van onze werking en durven verder te denken dan het nu. We werken voortdurend aan verbeteringen en stimuleren innovatie binnen onze organisatie en bij onze belanghebbenden.Vanuit een creatieve en innovatieve werking streven we naar vooruitgang van de organisatie en naar persoonlijke ontwikkeling met behoud van authenticiteit van teams en medewerkers.

 

Vanuit interesse voor en betrokkenheid bij de hele organisatie dragen we deze kernwaarden loyaal uit.