Home Over Epos Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen

 • Nieuwkomers
  Epos is een vertrekpunt en partner om meer organisaties en individuen te ondersteunen op hun internationaliseringsroute in onderwijs en opleiding 
 • Mobiliteit verhogen 
  Epos verhoogt de fysieke, virtuele en gemengde leermobiliteit gericht op competentieontwikkeling 
 • Kwaliteitsborging en impact
  Op basis van structurele analyses stippelt Epos haar beleid uit. Ze maakt impact, goede praktijken en resultaten zichtbaar en toegankelijk. Epos waakt over de kwaliteit van de projectwerking en de eigen werking 
 • Sociale inclusie
  Epos voert een sociaal inclusief beleid, zowel intern als naar alle klanten en belanghebbenden. Via gerichte keuzes en partnerschappen integreren we sociale inclusie in alle facetten van onze werking 
 • Duurzaamheid
  Epos zet in op ecologische duurzaamheid in alle facetten van de eigen werking en stimuleert deze houding bij haar klanten en belanghebbenden. 
 • Digitalisering
  Epos zet in op digitalisering in alle facetten van de eigen werking en stimuleert deze houding bij haar klanten en belanghebbenden. 
 • Levenslang leren
  Via internationalisering stimuleert Epos de zin en attitude om te leren bij organisaties en individuen. Zo draagt Epos bij tot democratische participatie en levenslang leren om de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van haar klanten en belanghebbenden te ondersteunen. 
 • Opleiders
  Epos zet in op professionalisering in een internationale context van huidige en toekomstige opleiders