Josephine – advocate bij Monard Law in Hasselt

Van 2011-2016 volgde ik de richting Latijn-wiskunde aan het Agnetencollege in Peer. In 2016 vatte ik mijn studies in de rechten aan. Deze voltooide ik in 2021, met de opties Economisch recht (major) en Privaatrecht (minor).
Al van kleins af aan was het thuis vertoeven in een taalbad: mijn ouders, van verschillende landen afkomstig, spreken onderling Engels en elk hun moedertaal tegen mij. Door deze complexe taalsituatie werd mijn interesse voor taal in het algemeen al snel gewekt.  

 Omdat ik snel aanvoelde dat ik in mijn latere carrière wou werken rond taal, vatte ik extracurriculaire activiteiten aan om mijn Frans te verbeteren. Deze bleef ik voortzetten tijdens mijn universitaire studies. Al bij aanvang van de rechtenopleiding werd ons immers herhaaldelijk ingeprent hoe belangrijk het is om tweetalig te zijn in België.  

 Van de keuze om mijn Frans te onderhouden heb ik nog geen enkel moment spijt gehad. Het belang van een grondige taalkennis werd immers al snel duidelijk tijdens mijn tewerkstelling bij Monard Law. Niet alleen werd mijn taalvaardigheid uitvoerig getest tijdens de verschillende sollicitatierondes, ook voor de job zelf is kennis van het Frans onmisbaar. Zo word je als advocaat al snel in contact gebracht met collega’s van over de taalgrens of zijn er cliënten die bijvoorbeeld graag contracten willen laten opstellen in zowel het Nederlands als het Frans. In die gevallen is het natuurlijk zonde om bepaalde contacten of kansen mis te lopen wegens een taalkloof. Mijn advies zou dus zeker zijn te investeren in een goede kennis van het Frans. Dit is zeker geen overbodige luxe in de praktijk.