Mobiliteitsproject Sport

Wat is een mobiliteitsproject?

Een mobiliteitsprogramma voor sport is bedoeld om trainers, begeleiders, managers, bestuurders, medewerkers van sport- en vrijetijdsdiensten die zich specifiek bezighouden met breedtesport (of ook minder georganiseerde vormen van sport en bewegen) de kans te geven om ervaringen en kennis op te doen in het buitenland (de EU-lidstaten en de met het programma geassocieerde derde landen – IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Servië en Noord-Macedonië).

Zowel professionals als vrijwilligers komen hiervoor in aanmerking. Ze kiezen ofwel voor een kijkstage (2 tot 14 dagen) of een doestage (15 tot 60 dagen). Belangrijk is dat de projectaanvraag en/of de horizontale beleidsprioriteiten van de Europese Commissie inhoudt (inclusie/diversiteit, klimaattransitie, digitalisering en de waarden van EU-burgerschap) en/of sportspecifieke beleidsprioriteiten.

De algemene doelstelling van deze actie is om personeel van sportorganisaties, voornamelijk in de breedtesport, door leermobiliteit de mogelijkheid te bieden om hun competenties en kwalificaties te verbeteren en nieuwe vaardigheden op te doen door een periode in het buitenland door te brengen, waardoor wordt bijgedragen tot de capaciteitsopbouw en de ontwikkeling van sportorganisaties.

De periode waarin de mobiliteit moet plaatsvinden is voor 2024 bepaald tussen 1 juni en 31 december (mits er slechts één selectieronde is).

De aanvragende organisatie vraagt subsidie aan voor het mobiliteitsproject, ondertekent en beheert de subsidieovereenkomst en brengt verslag uit.

Wie kan aanvragen?

  • publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van sport en lichaamsbeweging en die op breed maatschappelijk niveau sport- en fysieke activiteiten organiseren (bv. organisaties zonder winstoogmerk, lokale overheidsinstanties, sportclubs);
  • organisaties in niet-breedtesport, indien de deelname van het personeel in het belang is van de breedtesport (bv. internationale organisaties)

Wat zijn de activiteiten?

Het uitsturen van staf naar het buitenland voor:

  • job shadowing en observatieperioden (2-14 dagen)
  • coaching- of opleidingsopdrachten (15-60 dagen).

 

De mobiliteitsacties kunnen plaatsvinden tussen de EU Lidstaten en de met het programma geassocieerde derde landen.

Als ondersteunende activiteit voor het uitsturen van personeel is het ook mogelijk om een voorbereidend bezoek aan de ontvangende organisatie te organiseren voordat de mobiliteit plaatsvindt.

Wat is de mogelijke financiering?

Het beschikbare budget wordt grotendeel toegekend via forfaits. Dit betekent dat dit niet gebeurt op basis van de kostprijs van een activiteit, maar wel via een vooraf bepaalde, forfaitaire bijdrage aan een specifieke activiteit.

Algemene informatie over de mogelijke financiering vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Specifieke informatie over de reis- en verblijfsvergoedingen die in Vlaanderen van toepassing zijn, vind je hier.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag voor een mobiliteitsproject voor Sport gebeurt via het Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform (EESCP). Je vindt de  aanvraagformulieren bij ‘Opportunities’.

Om in het EESCP te kunnen werken, heb je een EU-login nodig. Dit is een persoonlijke code die jou toelaat om in een IT-systeem van de Europese Commissie te werken.

Je doet de aanvraag namens een organisatie. De informatie over je organisatie is gelinkt aan de Organisation ID (OID) van je organisatie. 

De deadline voor het indienen van voorstellen voor een mobiliteitsproject in Sport is 20 februari 2024 (oproepronde 2024) om 12.00u ’s middags.

 

Zo vraag je een EU-login aan

Meer weten

Zo vraag je een OID aan

Meer weten

Zo vul je een aanvraagformulier in

Meer weten

Hoe gebeurt de beoordeling?

Alle aanvragen worden gescreend op ontvankelijkheid (een administratieve controle).

Let bij het schrijven van je project zeker op de criteria die vermeld staan in de programmagids. Er zijn zowel een aantal administratieve criteria (kom je in aanmerking als organisatie, naar waar wil je naartoe?) als inhoudelijke (relevantie, kwaliteit project, opvolging, etc).

Alle projecten worden geëvalueerd door experten. Deze evaluaties worden in rapporten gegoten en verder behandeld voor het agentschap. Je dient sowieso ten minste 60% als eindscore te hebben en minstens de helft op elke subonderdeel (relevantie, kwaliteit project en kwaliteit vervolg). Na de finale beoordeling en het toekennen van het subsidiebedrag wordt een rankorde gemaakt van de goedgekeurde projecten en worden de begunstigden bekend gemaakt.

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen binnen Erasmus+ Sport

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer informatie?

 

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.