Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-expertisecentra

Erasmus+ Jean Monnet-expertisecentra

Jean Monnet-expertisecentra zijn competentie- en kenniscentra met betrekking tot EU-onderwerpen. Zij moeten de deskundigheid en competenties van deskundigen op hoog niveau bundelen om zo synergieën tot stand te brengen tussen de diverse disciplines en hulpbronnen op het gebied van Europese studies (zoals hierboven beschreven) alsook gezamenlijke transnationale activiteiten op poten te zetten en de toegang mogelijk te maken voor het maatschappelijk middenveld. Voor Jean Monnet-expertisecentra is een sleutelrol weggelegd bij het bereiken van studenten uit faculteiten die zich doorgaans niet bezighouden met EU-kwesties; ze smeden ook nauwere banden met beleidsmakers, ambtenaren, maatschappelijke organisaties en met het brede publiek.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-expertisecentrum (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €100.000.

Wie kan een aanvraag indienen?

Eén instelling voor hoger onderwijs die gevestigd is in een programmaland of een partnerland. (behalve Wit-Rusland en de Russische Federatie)

Instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten houder zijn van een geldig ECHE.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 14 februari 2023 2022 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).