Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-initiatieven rond leren over de EU

Erasmus+ Jean Monnet-initiatieven rond leren over de EU

De actie Jean Monnet-initiatieven rond Leren over de EU ondersteunt scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1-4), om hen in staat te stellen specifieke inhoud over EU-thema’s (onder andere democratie, geschiedenis van de EU, hoe de EU werkt, culturele diversiteit) aan te bieden. De activiteiten moeten tijdens het schooljaar worden uitgevoerd en kunnen projectweken, studiebezoeken en andere immersieve activiteiten omvatten.

De activiteiten moeten aangeboden worden door scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1-4). Zij kunnen inhoud over EU-kwesties uitwerken en aanbieden en zelf of met de steun van instellingen voor hoger onderwijs of andere relevante organisaties (ngo’s, verenigingen enz.) leerervaringen creëren. Activiteiten die binnen dit onderdeel worden georganiseerd, zullen stimulansen bieden om op een inspirerende manier over de Europese Unie te leren. Zij zullen leerlingen helpen hun gevoel van verbondenheid met de EU te versterken en de impact van de EU op hun leven en hun inzicht in de mechanismen en het beleid van de EU te versterken.

Doelstellingen van de actie?

  • leerkrachten in staat stellen om met behulp van aantrekkelijke methoden les te geven over de EU en om hun lerenden feiten en kennis over de Europese Unie te brengen;
  • de leerresultaten over EU-aangelegenheden verbeteren;
  • de geletterdheid op scholen in de EU versterken;
  • belangstelling voor de Europese Unie wekken en een basis vormen voor een betere participatie van leerlingen en studenten in het democratische proces en hen beter toerusten om actieve burgers te worden.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-initiatief rond Leren over de EU (project van 3 jaar) is een ondersteuning voorzien van maximaal €30.000.

Een Jean Monnet-initiatief rond Leren over de EU moet gedurende drie opeenvolgende jaren ten minste 40 uur per schooljaar worden uitgevoerd met betrekking tot EU-thema’s.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één school of één instelling voor beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1-4) gevestigd in een programmaland.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 14 februari 2023 om 17:00 uur (Belgische tijd).

 

 

 

Wil je deze actie graag in de kijker zetten in je eigen school? Download dan zeker deze posters.

 

Download de posters (NL)

Het leven van de Europese burger is veranderd door de Europese integratie. Er wordt de laatste jaren steeds heftiger gedebatteerd over de goede en slechte kanten van deze integratie. Dit is een goede zaak. Democratie en vrijheid van meningsuiting behoren tot de kernwaarden van de EU. Helaas is het hele debat niet altijd gestoeld op feiten. Uit Eurobarometer-onderzoek blijkt namelijk nog steeds dat veel Europese burgers vinden dat ze te weinig weten over de EU, haar instellingen, prioriteiten, procedures en beleid, en vooral over hoe dit alles hun leven beïnvloedt. Via de Jean Monnet-acties wordt al meer dan dertig jaar de kennis over de EU met succes uitgebreid. In het verleden lag het accent echter steeds op het hoger onderwijs.

 

Download de brochure (NL)

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).