Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-leerstoelen

Erasmus+ Jean Monnet-leerstoelen

Jean Monnet-leerstoelen zijn leeropdrachten met een specialisatie in EU-studies voor universiteitsprofessoren, met een looptijd van drie jaar. Een Jean Monnet-leerstoel is slechts door één professor bekleed, die per academiejaar minstens 90 lesuren doceert. De leerstoel kan ook een team ter beschikking hebben dat de activiteiten van de leerstoel ondersteunt en versterkt, met inbegrip van het doceren van aanvullende lesuren.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-leerstoel (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €50.000.

Wie kan een aanvraag indienen?

Eén instelling voor hoger onderwijs die gevestigd is in een programmaland of een partnerland. (behalve Wit-Rusland en de Russische Federatie)

Instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten houder zijn van een geldig ECHE.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 14 februari 2023 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).