Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-modules

Erasmus+ Jean Monnet-modules

Jean Monnet-modules zijn korte onderwijsprogramma’s of cursussen op het gebied van EU-studies aan instellingen voor hoger onderwijs. Elke module duurt minstens 40 lesuren per academiejaar met een looptijd van drie jaar. Modules kunnen zich richten op één specifieke discipline van Europese studies of kunnen multidisciplinair van aard zijn en bijgevolg een beroep doen op de academische inbreng van verschillende professoren en deskundigen. Zij kunnen ook de vorm aannemen van korte gespecialiseerde programma’s of zomercursussen.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-module (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €30.000.

Wie kan een aanvraag indienen?

Eén instelling voor hoger onderwijs die gevestigd is in een programmaland of een partnerland. (behalve Wit-Rusland en de Russische Federatie)

Instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten houder zijn van een geldig ECHE.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 14 februari 2023 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).