Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-netwerken

Erasmus+ Jean Monnet-netwerken

De Jean Monnet-netwerken zijn erop gericht steun te bieden aan scholen, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en/of instellingen voor hoger onderwijs die lerarenopleidingen aanbieden om de kennis te verhogen over hoe onderwerpen over de Europese Unie kunnen worden onderwezen, ze zullen de leerervaring ook een internationale insteek geven.

De uitwisseling van kennis tussen leerkrachten (samenwerken rond specifieke onderwerpen en methoden, gezamenlijke onderwijservaringen, gemeenschappelijke activiteiten) vormt de basis van de netwerkactiviteiten. Bijvoorbeeld:

  • informatie uitwisselen over inhoud en de resultaten van de toegepaste methoden bevorderen;
  • de samenwerking tussen verschillende scholen/aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding versterken om ze internationale ervaring en een Europese status te geven;
  • kennis- en mobiliteitsuitwisseling voor gezamenlijk onderwijs;
  • de samenwerking bevorderen en een stevig en duurzaam kennisplatform tussen scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding opzetten.

 

Jean Monnet-netwerken moeten een of meer van de volgende vormen aannemen:

  • onderwijsmethoden voor onderwijsprogramma’s en buitenschoolse activiteiten samenbrengen en bespreken;
  • goede praktijken inzake het leren over EU-onderwerpen verzamelen en delen;
  • gezamenlijk onderwijs en op samenwerking gebaseerde leerervaringen organiseren, zowel via mobiliteit als online.

 

Het bovenstaande kan gebeuren door:

  • documenten en richtlijnen voor het verspreiden van goede praktijken op te stellen;
  • fysiek en online bijeen te komen;
  • gezamenlijk en samenwerkend te onderwijzen.

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Een Jean Monnet-netwerk moet bestaan uit minimaal zes organisaties uit minstens drie programmalanden: minimaal vier scholen en/of aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED niveaus 1 tot 4) en maximaal twee instellingen voor hoger onderwijs die initiële opleidingen en/of nascholingen verzorgen voor leraren van scholen en/of instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1-4).

Instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten houder zijn van een geldig ECHE.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-netwerk (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €300.000.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 14 februari 2023 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).