Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-thematische netwerken

Erasmus+ Jean Monnet-thematische netwerken

Jean Monnet-thematische netwerken in het hoger onderwijs (elk jaar wordt steun verleend aan één netwerk voor interne EU-aangelegenheden en één netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid dat één specifieke prioriteit behandelt) hebben als belangrijkste doelstelling om onderzoeksresultaten, de inhoud van cursussen en ervaringen, producten (studies, artikelen enz.) te verzamelen, te delen en te bespreken onder de partners.

Het netwerk voor interne EU-aangelegenheden zal het volgende thema behandelen: “De toekomst van Europa”

Het netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid zal het volgende thema behandelen: “Europa in de wereld”

Het uiteindelijke doel van de thematische netwerken is om regelmatig feedback te geven (bv. een online nieuwsbrief) over de meest geavanceerde en innovatieve praktijken op dit gebied, en het debat te ondersteunen en er meerwaarde aan toe te voegen.

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Een netwerk voor interne EU-aangelegenheden moet bestaan uit minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs uit ten minste zeven verschillende programmalanden.

Een netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid moet bestaan uit minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs met ten minste zes deelnemers uit niet met het programma geassocieerde derde landen die worden gefinancierd door de instrumenten voor extern optreden van de EU. Organisaties uit Wit-Rusland komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

Instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten houder zijn van een geldig ECHE.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-thematisch netwerk (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €1.000.000 (netwerk voor interne EU-aangelegenheden) of €1.200.000 (netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid).

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 1 maart 2022 om 17:00 uur (Belgische tijd).

 

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids 2022.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).