Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-thematische netwerken

Erasmus+ Jean Monnet-thematische netwerken

Jean Monnet-thematische netwerken in het hoger onderwijs  hebben als belangrijkste doelstelling om onderzoeksresultaten, de inhoud van cursussen en ervaringen, producten (studies, artikelen enz.) te verzamelen, te delen en te bespreken onder de partners.

In 2023 zijn drie thematische netwerken gepland:

  • Jean Monnet-netwerk voor intern beleid: digitale transformatie in Europa;
  • Jean Monnet-netwerk voor extern beleid: waarden en democratie;
  • Jean Monnet-netwerk voor extern beleid: EU-Afrika.

 

Het uiteindelijke doel van de thematische netwerken is om regelmatig feedback te geven (bv. een online nieuwsbrief) over de meest geavanceerde en innovatieve praktijken op dit gebied, en het debat te ondersteunen en er meerwaarde aan toe te voegen.

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Het netwerk voor interne EU-aangelegenheden: digitale transformatie in Europa moet bestaan uit minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs uit ten minste zeven verschillende programmalanden.

Het netwerk voor externe EU-aangelegenheden: waarden en democratie moet bestaan uit minimaal twaalf instellingen voor hoger onderwijs met ten minste zes deelnemers uit niet met het programma geassocieerde derde landen die worden gefinancierd door de instrumenten voor extern optreden van de EU. Organisaties uit Wit-Rusland en de Russische Federatie komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

Het netwerk voor externe EU-aangelegenheden: EU-Afrika moet bestaan uit ten minste tien instellingen voor hoger onderwijs uit ten minste vijf verschillende landen ten zuiden van de Sahara (regio 9). De coördinator moet gevestigd zijn in een programmaland.

Instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten houder zijn van een geldig ECHE.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-thematisch netwerk (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €1.000.000 (netwerk voor interne EU-aangelegenheden) of €1.200.000 (netwerk voor vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid).

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 14 februari 2023 om 17:00 uur (Belgische tijd).

 

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).