Home Projectaanvraag Erasmus+ KA2 Samenwerking tussen Organisaties Partnerschappen voor capaciteitsopbouw Projecten voor capaciteitsopbouw in beroepsonderwijs en -opleiding

Projecten voor capaciteitsopbouw in beroepsonderwijs en -opleiding

Projecten voor Capaciteitsopbouw in Beroepsonderwijs en -Opleiding (Capacity Building Projects in Vocational Education and Training) zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in programmalanden en partnerlanden. Het doel van de projecten is het ondersteunen van de relevantie, toegankelijkheid en ontvankelijkheid van instellingen en systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding in partnerlanden als motor voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Thema’s

Voorstellen moeten gericht zijn op een of meer van de volgende thema’s:

 • werkplekleren (voor jongeren en/of volwassenen);
 • mechanismen voor kwaliteitsborging;
 • de beroepsontwikkeling van leerkrachten/opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • sleutelcompetenties, waaronder ondernemerschap;
 • publiek-private partnerschappen in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • innovatie in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • groene en digitale vaardigheden voor de dubbele transitie;
 • afstemming van vaardigheden op huidige en toekomstige arbeidskansen.

Daarnaast kan de aanvrager themagebieden behandelen die niet hierboven zijn beschreven. Hieruit moet blijken dat zij bijzonder geschikt zijn om aan de doelstellingen van de oproep en de vastgestelde behoeften te voldoen.

Activiteiten

De voorgestelde activiteiten moeten rechtstreeks verband houden met de doelstellingen en themagebieden van de actie: zij moeten aansluiten bij een of meer van bovengenoemde themagebieden en moeten nader worden toegelicht in een projectbeschrijving die de gehele uitvoeringsperiode bestrijkt.

In de context van deze internationale wereldwijde actie moeten projectactiviteiten gericht zijn op het opbouwen en versterken van de capaciteit van organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, voornamelijk in de partnerlanden waarop de actie betrekking heeft.

Regionale prioriteiten

De regionale prioriteiten voor deze actie zijn:

 

 • Westelijke Balkan
  Er wordt voorrang gegeven aan projecten die bijdragen tot het economisch en investeringsplan en/of de aanbevelingen van de Europese Stichting voor Opleiding (ETF) in het kader van het Proces van Turijn. Er zal nadruk worden gelegd op mobiliteit van lerenden (studenten) en personeel (leraren, opleiders, directeuren, managers enz.).
 • Oostelijk nabuurschap
  Er wordt voorrang gegeven aan projecten die bijdragen tot het economisch en investeringsplan en/of de aanbevelingen van de Europese Stichting voor Opleiding (ETF) in het kader van het Proces van Turijn.
 • Landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied
  Er wordt voorrang gegeven aan projecten die bijdragen tot het economisch en investeringsplan en/of de aanbevelingen van de Europese Stichting voor Opleiding (ETF) in het kader van het Proces van Turijn.
 • Afrika ten zuiden van de Sahara
  Voorrang zal worden gegeven aan de minst ontwikkelde landen; bijzondere nadruk wordt ook gelegd op landen met migratieprioriteit; geen enkel land zal meer dan 8 % van de voor de regio voorziene financiering ontvangen. Er zal prioriteit worden gegeven aan projecten die bijdragen aan de respectieve geografische meerjarige indicatieve programma’s op nationaal of regionaal niveau.
 • Latijns-Amerika
  Er wordt voorrang gegeven aan regionale projecten (projecten waarbij meer dan één in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land is betrokken) of projecten in landen met lage en hogere middeninkomens. Er zal prioriteit worden gegeven aan projecten die bijdragen aan de respectieve geografische meerjarige indicatieve programma’s op nationaal of regionaal niveau.
 • Caribisch gebied
  Er wordt voorrang gegeven aan regionale projecten (projecten waarbij meer dan één in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land is betrokken) of projecten in minst ontwikkelde landen, landen met lage en landen met hogere middeninkomens. Er zal prioriteit worden gegeven aan projecten die bijdragen aan de respectieve geografische meerjarige indicatieve programma’s op nationaal of regionaal niveau.

Welke organisaties kunnen deelnemen?

In aanmerking komende deelnemende organisaties:

 • aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding die wettelijk gevestigd zijn in een programmaland of een partnerland in de regio’s 1, 2 (behalve Wit-Rusland), 3,  9, 10 en 11;
 • andere publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en op de arbeidsmarkt en die wettelijk gevestigd zijn in een programmaland of een partnerland in de regio’s 1, 2 (behalve Wit-Rusland), 3, 9, 10 en 11
 • geassocieerde partners uit de publieke of particuliere sector die bijdragen aan de uitvoering van specifieke taken/activiteiten van het project en de verspreiding en duurzaamheid van het project ondersteunen. Voor kwesties van contractbeheer worden geassocieerde partners niet als projectpartners beschouwd en zij krijgen geen financiële steun.

 

Projecten voor capaciteitsopbouw zijn transnationaal en omvatten ten minste vier organisaties uit ten minste drie landen:

 • ten minste één in aanmerking komend, niet met het programma geassocieerd derde land:
  • ten minste twee EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen;
  • Organisaties uit verschillende in aanmerking komende regio’s kunnen niet aan dezelfde projecten deelnemen. Interregionale projecten komen niet in aanmerking.

 

Wat is de mogelijke financiering?

Voor deze projecten (met een duurtijd van 12, 24 of 36 maanden) bedraagt de financiële ondersteuning minimaal €100.000 en maximaal €400.000.

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners uit een programmamaland, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal, ten laatste op 29 februari 2024 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur (EACEA).