Projecten voor capaciteitsopbouw in sport

Projecten voor Capaciteitsopbouw in Beroepsonderwijs en -Opleiding (Capacity Building Projects in Vocational Education and Training) zijn internationale samenwerkingsprojecten die berusten op multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding in programmalanden en partnerlanden. Het doel van de projecten is het ondersteunen van de relevantie, toegankelijkheid en ontvankelijkheid van instellingen en systemen voor beroepsonderwijs en -opleiding in partnerlanden als motor voor duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

Doelstellingen

  • de capaciteit van lokale sportorganisaties te vergroten;
  • sportbeoefening en lichaamsbeweging in niet met het programma geassocieerde derde landen aan te moedigen;
  • sociale inclusie door middel van sport te bevorderen;
  • positieve waarden door middel van sport (zoals fair play, verdraagzaamheid, teamgeest) te bevorderen;
  • samenwerking tussen verschillende regio’s in de wereld te stimuleren door middel van gezamenlijke initiatieven.

Activiteiten

De voorgestelde activiteiten moeten rechtstreeks verband houden met de algemene en specifieke doelstellingen van de actie en moeten aansluiten bij een of meer van themagebieden.

De activiteiten moeten nader worden toegelicht in een projectbeschrijving die de gehele uitvoeringsperiode bestrijkt.

Tot slot moeten projectactiviteiten in de context van deze internationale wereldwijde actie gericht zijn op het opbouwen en versterken van de capaciteit van sportorganisaties en vooral in de niet met het programma geassocieerde landen uit regio 1 of uit regio 2.

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Er zijn zeer specifieke regels voor de samenstelling van het partnerschap, de deelname aan een project en wie een projectaanvraag kan indienen. Uitgebreide, gedetailleerde informatie hierover staat in de programmagids.

 

Hoe gebeurt de aanvraag?

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal, ten laatste op 5 maart 2024 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur (EACEA).