Home Projectuitvoering Buurklassen Allemaal digitaal !

Allemaal digitaal !

Interessante digitale tools en Europese platformen.

Maak bij de uitvoering van je project zeker ook gebruik van Europese tools en platformen zoals:

  • Europass: gratis tools om competenties en kwalificaties zichtbaar en verstaanbaar maken over heel Europa en daarbuiten, zoals het Europass CV en de Europass-Mobiliteit.
  • eTwinning: dé community voor scholen in Europa 
  • School Education Gatewayhet online platform voor leerkrachten, schoolleiders, beleidsmakers, experts en andere professionals op het gebied van (school)onderwijs in Europa.
  • Euroguidance Vlaanderenhet Vlaamse steunpunt (lid van het Europese Euroguidance-netwerk) voor de competentieontwikkeling van professionals in (onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding.
  • Eurydicehet platform voor informatie over de structuur en de organisatie van het onderwijs op àlle niveaus in heel Europa.  
  • SELFIEeen gratis zelfevaluatietool, ontworpen door en voor scholen, die toont hoe goed je school het doet op vlak van ICT.