Afronding van je project.

 

Je rapporteert over je behaalde resultaten en activiteiten in je eindverslag. Je vindt de nodige modellen in de Bibliotheek. (Klik op projectuitvoering –> Buurklassen)

Epos beoordeelt dit en stelt de uiteindelijke subsidie vast.