Allemaal digitaal !

Erasmus+ helpt je graag op weg met een aantal hulpmiddelen.

 

Sommige zijn verplicht te gebruiken in je project:

 • De Beneficiary Module om je activiteiten te registreren tijdens je project en om te rapporteren.
 • De “distance calculator” om reisafstanden te bepalen (om reiskosten juist te kunnen laten berekenen in de Beneficiary Module.
 • Het Erasmus+ Project Results Platform waar je projectresultaten moet uploaden en waar je ook de resultaten van goedgekeurde projecten over heel Europa kan bekijken.
 • En mocht je het overzicht wat kwijt zijn: in de openbare IT Tools Wiki vind je handleidingen over al deze systemen!

 

Maak bij de uitvoering van je project zeker ook gebruik van Europese tools en platformen zoals:

 • Europass: gratis tools om competenties en kwalificaties zichtbaar en verstaanbaar maken over heel Europa en daarbuiten, zoals het Europass CV en de Europass-Mobiliteit. 
 • eTwinning: dé community voor scholen in Europa.
 • School Education Gatewayhet online platform voor leerkrachten, schoolleiders, beleidsmakers, experts en andere professionals op het gebied van (school)onderwijs in Europa. 
 • EPALEde online community voor professionals en vrijwilligers in de volwasseneneducatie en de voortgezette beroepsopleiding
 • Euroguidance Vlaanderenhet Vlaamse steunpunt (lid van het Europese Euroguidance-netwerk) voor de competentieontwikkeling van professionals in (onderwijs)/(leer)loopbaanbegeleiding.
 • Eurydicehet platform voor informatie over de structuur en de organisatie van het onderwijs op àlle niveaus in heel Europa.  
 • SELFIEeen gratis zelfevaluatietool, ontworpen door en voor scholen, die toont hoe goed je school het doet op vlak van ICT. 
 • InclusiveMobility.EUhet Europees platform over inclusie en ondersteuningsmaatregelen in hoger onderwijs.