Bij het opstarten van internationalisering is het belangrijk om een stevig draagvlak te creëren binnen je organisatie. Steun van de directie is daarbij onontbeerlijk, maar ook andere collega’s betrek je best van bij de start van je projectidee. Wie duidelijk kan motiveren wat de meerwaarde van het project is, zal het sneller ‘verkocht’ krijgen bij collega’s. Let wel op! Een draagvlak creëren doe je niet van vandaag op morgen. Het is een proces dat tijd, energie en vooral veel communicatie vraagt. Internationalisering brengt immers verandering teweeg en stuit daarom vaak op weerstand.

Je kan je dus maar beter behoeden voor valkuilen als

 • te snel willen gaan als coördinator en de medewerkers onvoldoende tijd gunnen
 • collega’s overvallen en ze te laat bij het proces betrekken
 • je stakeholders onvolledig of half informeren
 • de verandering doordrukken (afdwingen)
 • weerstanden negeren in plaats van ze benutten
 • niet transparant zijn over de werkelijke bedoelingen van je project

 

… en aan de slag gaan met volgende tips:

 • richt een Europese cel of kerngroep op
 • laat de directie optreden als spelverdeler
 • bouw op expertise van je collega’s
 • maak van je leerlingen/doelgroep echte ambassadeurs van je project
 • betrek en informeer de ouders

 

Benieuwd hoe je binnen jouw school of organisatie kan sleutelen aan een gezond draagvlak? Tijdens de kick-offs besteden we hier altijd aandacht aan; je vindt meer informatie in de bibliotheek (projectuitvoering > KA1 > kick-offs). Ontdek verdere concrete tips, tricks en tools in de internationaliseringsgids Horizon.

 

Een sterk draagvlak gaat hand in hand met het verankeren van internationalisering in het beleid van jouw school of organisatie. Je kan de toolbox “Internationalisering verankeren op school/binnen je organisatie” gebruiken om met een echt internationaliseringsbeleid van start te gaan.