Over kwaliteitszorg in je project.

Uiteraard voer je je project uit zoals voorzien in de aanvraag, en hou je daarbij ook rekening met de opmerkingen die de experten maakten bij de beoordeling ervan. De beoordelingscriteria zijn dezelfde als bij de aanvraag, met wat minder “gewicht” voor “relevantie” en méér voor “impact en disseminatie”.

Organisaties met een Erasmus+-accreditatie dienen zich bovendien te houden aan een set van Erasmus+ kwaliteitsstandaarden.

Deze normen zijn bedoeld om te zorgen voor goede ervaringen met leermobiliteit en goede leerresultaten voor alle deelnemers, en om te garanderen dat alle organisaties die financiering van het programma ontvangen, bijdragen aan de doelstellingen ervan.

Daarom moeten deze kwaliteitsstandaarden een inspiratiebron zijn voor àlle projectuitvoerders, ook die zonder Erasmus+-accreditatie!