Informatiesessies accreditaties (KA120) en kleinschalige partnerschappen (KA210)

In het najaar zijn er twee deadlines voor aanvragen in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie: 4 oktober voor kleinschalige partnerschappen en 19 oktober voor accreditaties.

Wens je meer te weten over deze twee mogelijkheden, noteer dan alvast in je agenda dat wij binnenkort twee online informatiesessies organiseren: op dinsdag 10 mei (voormiddag) voor accreditaties (KA120) en op donderdag 12 mei (voormiddag) voor kleinschalige partnerschappen (KA210).