Sessie kleinschalige partnerschappen (KA210) in het domein schoolonderwijs