De Nationale Agentschappen voor Erasmus+ van Zweden en Denemarken organiseren op 7 en 8 april 2022 in Stockholm (SE) het thematisch seminarie ‘Inclusive mobility’. Dit seminarie richt zich uitsluitend tot het hoger onderwijs.

Thema van het seminarie

Inclusie en diversiteit staan hoog op de agenda van het Erasmus+ programma 2021-2027. In lijn met de “Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion Strategy” focust het event op hoe mensen met “fewer opportunities” en ondervertegenwoordigde groepen in de sector van het hoger onderwijs kunnen geïdentificeerd en bereikt worden.

Doelstelling en verwachte resultaten

De doelstelling van het event is het genereren van een grotere bewustwording en kennis over de manier waarop belemmeringen om aan het programma deel te nemen kunnen aangepakt worden en hoe inclusie in mobiliteit in het hoger onderwijs kan gestimuleerd worden.

Verwacht wordt dat deelnemers geïnspireerd worden en instrumenten aangereikt krijgen waarmee ze in hun eigen instelling aan de slag kunnen.

Doelgroep

Vertegenwoordigers van hogeronderwijsinstellingen die werken rond inclusie, internationalisering, internationale mobiliteit, functiebeperkingen, participatie, studie- en loopbaanbegeleiding, management.

Wie kan deelnemen?

Epos heeft 3 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

De voertaal en de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.
De organisatoren nemen alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf -2 nachten- en maaltijden) voor hun rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 275.

Programma

Het programma is een combinatie van presentaties, workshops en het uitwisselen van goede praktijken tussen de betrokken actoren. Het programma start op 7 april om 11u30 en eindigt op 8 april om 14u30.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 18 februari 2022 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

 

Meer informatie?

Contacteer Jos Verheyden.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat