Erasmus+ contactseminarie “Group mobility of pupils for accredited schools related to participation in democratic life, common values and civic engagement”

Ben je leraar, internationaal coördinator, directeur, …  in een school voor secundair onderwijs en heeft je school een Erasmus accreditatie in het domein schoolonderwijs? Wil je samen met buitenlandse partners groepsmobiliteiten van leerlingen (12-18 jaar) opzetten rond de prioriteit “participation in democratic life, common values and civic engagement”? Stel dan je kandidatuur voor het contactseminarieGroup mobility of pupils for accredited schools related to participation in democratic life, common values and civic engagement’ dat Epos organiseert van 25 tot en met 27 oktober 2023 in Antwerpen.

Verwachte resultaten

  • Uitbreiden van je netwerk als geaccrediteerde school met het oog op leermobiliteit van leerlingen
  • Ontwikkelen van ideeën voor groepsmobiliteiten van leerlingen (12-18 jaar) rond de prioriteit “participation in democratic life, common values and civic engagement”

Wie kan deelnemen?

Vanuit Vlaanderen willen we 10 scholen aan dit seminarie laten deelnemen. Samen met 30 buitenlandse deelnemers uit heel Europa krijg je ruimte om ideeën uit te werken met het oog groepsmobiliteiten van leerlingen.

Voorwaarde is dat groepsmobiliteit van leerlingen deel is van je goedgekeurd Erasmusplan. Per school kan 1 persoon deelnemen.

De voertaal, de kostprijs en het programma

Epos draagt voor de 10 Vlaamse deelnemers alle kosten van het residentieel seminarie, de maaltijden (vanaf de verwelkoming op woensdagavond tot en met de lunch op vrijdag) en het verblijf (2 overnachtingen in hotel in Antwerpen). Enkel het transport is voor jouw rekening.

Het voorlopige programma:

DAY 1 – WEDNESDAY 25 OCTOBER
17:30-18:00 arrival and registration
18:00-19:00 welcome to Antwerp
getting to know each other
19:00 diner at the hotel

 

DAY 2 – THURSDAY 26 OCTOBER
09:00-09:15 agenda and expectations
09:15-10:15 E+ and the horizontal priority “participation in democratic life common values and civic engagement”
10:15-11:00 session 1 -issues to consider
11:00-11:15 coffee break
11:15:12:30 session 2 developing ideas for pupil mobility
12:30-13:30 lunch at the hotel
13:30-14:30 session 3 eTwinning
14:30-16:00 session 4 developing ideas for pupil mobility
16:00-16:30 free time
17:00-19:00 cultural activity
19:30-22:00 dinner at restaurant
22:00 departure to hotel

 

DAY 3 – FRIDAY 27 OCTOBER
09:00-10:15 Examples of Erasmus+ projects related to “participation in democratic life common values and civic engagement”
10:15-11:00 presentation of ideas for pupil mobility
11:00-11:15 coffee break
11:15-12:30 presentation of ideas for pupil mobility
12:30-13:30 lunch at the hotel
13:30 departure

De voertaal van het seminarie is Engels.

Hoe kandideren?

Wens je aan dit seminarie deel te nemen, stel dan ten laatste op 8 september 2023 je kandidatuur via het online formulier. We plannen ten laatste op 15 september 2023 te informeren of je geselecteerd bent voor deelname.

Selectiecriteria

• de motivatie van de organisatie om aan de conferentie te participeren;
• de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer info

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat