Erasmus+ thematisch seminarie ‘Education for sustainable development’ (DK)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Denemarken organiseert van 1 tot en met 4 mei 2023 in Odense (Denemarken) het seminarie ‘Education for sustainable development’.

Erasmus+ heeft milieu en bestrijding van klimaatverandering gekozen als een van de belangrijke prioriteiten van het programma. Milieu en klimaatactie zijn belangrijke prioriteiten voor de EU, nu en in de toekomst. Het is de bedoeling dat duurzaamheid deel gaat uitmaken van het hele spectrum van onderwijs en opleiding, met inbegrip van curricula en beroepsontwikkeling voor leerkrachten.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Het Erasmus+-programma zal een belangrijk instrument zijn voor het opbouwen van kennis, vaardigheden en attitudes inzake klimaatverandering en het ondersteunen van duurzame ontwikkeling, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. Dit is het uitgangspunt voor dit thematisch seminar Onderwijs voor duurzame ontwikkeling (EDO). Het thematisch seminarie zal zich richten op de vraag hoe thema’s als duurzaamheid, klimaatverandering en de groene transitie kunnen worden geïntegreerd in pedagogische en onderwijsactiviteiten. De deelnemers zullen inspiratie opdoen en kennismaken met specifieke methoden om duurzaamheid in de klas te brengen en met benaderingen om kinderen/leerlingen bij het proces te betrekken:

  • Erasmus+ projectvoorbeelden van zowel KA1 als KA2: Presentaties over hoe te werken met duurzaamheid en gerelateerde thema’s met alle leeftijden van kleuterschool, pre- en middelbare school (3-17 jaar)
  • Keynote speaker van de Universiteit van Zuid-Denemarken over een onderzoeksprogramma over onderwijs voor duurzame ontwikkeling (ESD)
  • Gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, een netwerk te creëren en mogelijke Erasmus+ projectideeën te bespreken met de andere deelnemers.

 

Verwachte resultaten

De deelnemers zullen nieuwe kennis, inspiratie, methoden en motivatie opdoen om duurzaamheid te implementeren in dagelijkse onderwijsactiviteiten met de leerlingen. De deelnemers zullen netwerken opzetten en partners vinden voor de transnationale samenwerkingsmogelijkheden die het Erasmus+-programma biedt.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten, directeurs en pedagogisch medewerkers van kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen (leeftijd 3-17 jaar). Het seminarie staat open voor deelnemers die geïnteresseerd zijn in zowel KA1 als KA2. Deelnemers dienen een goed niveau Engels te hebben.

Epos heeft 3 plaatsen gereserveerd voor Vlaamse deelnemers. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de kostprijs en de voertaal

Hier vind je het programma.

Epos voorziet een forfaitaire vergoeding van €275 voor het transport heen en terug.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Deense Nationale Agentschap.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

 

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 31 januari 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan de conferentie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.
  • spreiding over basis- en secundair onderwijs (alle opleidingsvormen).

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat