Europees thematisch seminarie ‘Impact of Erasmus+ placements on Higher Education’

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Cyprus organiseert van 31 oktober 2023 (vanaf 17:00u lokale tijd) tot en met 2 november 2023 14:00u lokale tijd) in Paphos (Cyprus) het seminarie ‘Impact of Erasmus+ placements on Higher Education.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt dieper ingegaan op de uitdagingen en de opportuniteiten van stagemobiliteit in het kader van Erasmus+ 2021-2027. Ondanks de voordelen van dergelijke stages zijn er nog talrijke uitdagingen en pertinente kwesties die het bekijken waard zijn en een invloed kunnen hebben op de uitvoering van succesvolle stages. De doelstelling van het seminarie is het versterken van de kwalitatieve uitvoering van stages en het opstellen van een actieplan in een nationale en institutionele context.

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers goed praktijken uitwisselen maar ook actief meewerken aan het opstellen van een actieplan voor de implementatie van kwaliteitsvolle stages en aanbevelingen voor de Europese Commissie inzake een kwaliteitskader.

Wie kan deelnemen?

Erasmus+ coördinatoren met minimum 2 jaar ervaring in het implementeren van Erasmus+ stages.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Voorlopig is er nog geen concreet programma beschikbaar.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Nationale Agentschap van Cyprus.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 360.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 23 juni 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige thematisch seminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Jos Verheyden.

 

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat