Europees thematisch seminarie ‘Leermobiliteit voor duaal lerenden’ (FR)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert in samenwerking met Euro App Mobility van 12 tot en met 15 november 2023 in Bordeaux het Thematic seminar on apprenticeship mobility in Europe: building cooperation between European apprentices training providers to foster the placement of apprentices in European mobility schemes.

 

Doelstellingen van het seminarie

  • kennis van de duale leersystemen in Europa verbeteren;
  • het consolideren en/of ontwikkelen van partnerschappen tussen Europese opleidingsorganisaties die duaal leren aanbieden;
  • netwerken met elkaar verbinden voor mobiliteits- en partnerschappenprojecten binnen Erasmus+;
  • hulp bieden bij het vinden van een stageplek om te leren in het buitenland.

Wie kan deelnemen?

Vertegenwoordigers van aanbieders van duaal leren/ leertijd / … (leertraject met een combinatie van (hoofdzakelijk) leren op de werkvloer en leren op school, in een opleidingscentrum, …). Het seminarie richt zich vooral op organisaties met ervaring in buitenlandse leermobiliteit.

Epos heeft 4 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

Het Franse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet voor het transport heen en terug een forfaitaire tegemoetkoming van €275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 14 mei 2023 in. Ten laatste op 19 mei 2023 wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je je engageert dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer informatie?

Contacteer Marc De Vlieger.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat