Erasmus+ thematisch seminarie ‘Together! – Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning’ (FI)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Finland organiseert van 18 tot en met 21 april 2023 in Mikkeli het thematisch seminarie ‘Together! – Inclusive Classroom and Digitally Supported Learning’.

Het seminarie introduceert opwindende ideeën over het gebruik van ICT als hulpmiddel in het lager en lager secundair onderwijs om samenwerkend leren in inclusieve klaslokalen te verbeteren in authentieke projectgebaseerde leerprocessen.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Het seminarie presenteert manieren om technologie te gebruiken als hulpmiddel bij bijvoorbeeld sociaal-emotionele educatie en het creëren van digitale inhoud. Het seminarie zal de methoden die in het basis- en lager secundair onderwijs worden gebruikt met betrekking tot digitale hulpmiddelen en pedagogiek onder de aandacht brengen en zal leraren en onderwijsexperts de gelegenheid bieden om van gedachten te wisselen over dit onderwerp.

Het seminarie laat de deelnemers kennismaken met de gedachte dat digitale competentie het recht is van elke leerling en laat zien hoe ICT kan worden gebruikt voor zelfexpressie, creativiteit, samenhorigheid, keuzevrijheid en kritiek van leerlingen en studenten. Het seminarie presenteert benaderingen waarin leerlingen actief en authentiek deelnemen aan hun leerproces door middel van verschillende soorten digitale hulpmiddelen, platforms en face-to-face interactie met leeftijdsgenoten. Ook worden ideeën gepresenteerd om inclusief, gepersonaliseerd en positief onderwijs in de praktijk te ondersteunen.

Het seminarie omvat een zorgvuldig samengestelde selectie van thematische interactieve keynote-sessies door Finse toponderzoekers en docenten over de thema’s “buitenstaanders”, positief onderwijs, nieuwe geletterdheid en inclusieve pedagogiek en digitaal ondersteund leren. De thematische hands-on workshops worden geleid door de lokale leraren in het basis- en lager secundair onderwijs die innovatieve pedagogische oplossingen hebben bedacht voor leren in inclusieve klaslokalen met behulp van ICT als hulpmiddel bij samenwerkend leren. Daarnaast omvat het seminarieprogramma studiebezoeken aan veelzijdige lokale leeromgevingen.

Het seminarie omvat ook een sessie gewijd aan netwerken en vergemakkelijkte planning van toekomstige samenwerking in de context van het Erasmus+-programma. Inclusie en diversiteit is een van de hoofdprioriteiten van het Erasmus+-programma en dit in gedachten houdend, heeft het seminarie tot doel nieuwe netwerken en projecten op deze prioriteit te ondersteunen en de projectkansen te promoten, met name die binnen het Erasmus+-mobiliteitsprogramma.

Het seminarie is een samenwerking van het Finse Nationale Agentschap voor Onderwijs en de stad Mikkeli. In de stad Mikkeli wordt het onderwijs ondersteund door het idee van de specifieke waarde van de kindertijd; elk kind heeft het recht om zich volledig te ontplooien als een actieve acteur, om te leren doelen te stellen, zelfstandig en samen met anderen problemen op te lossen. Het ontwikkelen van de leren-leren-vaardigheden legt de basis voor doelgericht en levenslang leren.

Verwachte resultaten

De deelnemers zullen nieuwe kennis, ideeën, methoden, vaardigheden en motivatie opdoen om inclusief onderwijs ondersteund door ICT-tools te implementeren.
De deelnemers zullen netwerken opzetten en partners vinden voor transnationale samenwerkingsmogelijkheden die worden geboden door het Erasmus+-programma.

Wie kan deelnemen?

Het seminarie staat open voor leerkrachten buitengewoon onderwijs, klassenleerkrachten en vakleerkrachten in het lager en lager secundair onderwijs (lesgeven aan leerlingen van 6-15 jaar) en schoolhoofden van dergelijke onderwijsinstellingen.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

Het Finse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet voor het transport heen en terug een forfait van €275. Mikkeli ligt op ongeveer 2,5 uur per trein vanuit Helsinki.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 29 januari 2023 in. Ten laatste op 3 februari 2023 wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarieie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Marc De Vlieger.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat