Study Visit on Sustainability in Schools

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ Nationale Agentur für EU Programme im Schulbereich im Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz (Duitsland) organiseert van 11 tot en met 14 maart 2024 in Bonn (Duitsland) het seminarie ‘Study Visit on Sustainability in Schools’.

Duurzaamheid is één van de vier hoofddoelstellingen van het Erasmus+ programma 2021-2027.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Het studiebezoekprogramma is bedoeld voor leerkrachten en directie van middelbare scholen die graag inzicht willen krijgen in de schoolpraktijk van scholen in Duitsland die zich in het bijzonder bezighouden met het thema duurzaamheid. Er zullen bezoeken worden gebracht aan scholen in de regio Bonn en omgeving die Erasmus+-projecten hebben rond duurzame schoolontwikkeling. De studiegroep zal ook een bezoek brengen aan het Ahrdal, dat zwaar werd getroffen door de overstromingen van 2021.

Het programma biedt verschillende mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen voor Erasmus+-projecten. Informatie over eTwinning en het European School Education Platform zal worden meegegeven. Bovendien zal de Duitse organisatie Engagement Global een workshop organiseren over de implementatie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) in het dagelijkse schoolleven.

Verwachte resultaten

Het programma is gericht op de professionalisering van leerkrachten en directie op het gebied van duurzaamheid in scholen en faciliteert het netwerken tussen EU-landen ter ondersteuning van projectplanning.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten en directie van middelbare scholen (SCH en VET) die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en in het opstarten van Erasmus+-projecten, waaronder eTwinning-projecten. Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Duitse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 211. Indien er aan green travel gedaan wordt, beslaat de forfaitaire vergoeding € 285.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 20 december 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Isabella Livoti of Charlotte Haeck.

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat