Study Visit ‘Quality education and wellbeing at school: towards a caring school’ (FR)

Studiebezoek in het domein schoolonderwijs

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert het studiebezoek ‘Quality education and wellbeing at school”: towards a caring school’ van 13 tot 16 juni 2023 in Poitiers (Frankrijk).

Dit studiebezoek is gericht op het welzijn op school als voorwaarde voor succes voor leerlingen en leerkrachten.

Thema van het studiebezoek

Het studiebezoek zal gaan over gezondheid op school, schoolklimaat, bestrijding van discriminatie, discipline in de klas (verband met studiesucces), schoolgebouwen en de plaats van het kind/de leerling in de school en in de klas (ontwikkeling van psychosociale vaardigheden, interculturaliteit, autonomie).

Verwachte resultaten

  • Het delen van ervaringen, praktijken en onderwijsbeleid met andere specialisten uit heel Europa over dit onderwerp.
  • Projecten en deskundigen ontmoeten en actief deelnemen aan workshops om praktijken te verrijken.
  • Het ontdekken van Erasmus + mogelijkheden om verder te gaan op Europees niveau.

Profiel van de deelnemers

Lagere en middelbare school: inspecteurs, schooldirecties, lokale autoriteiten of overheidspersoneel dat verantwoordelijk is voor deze onderwerpen. De deelnemers moeten bereid zijn hun ervaringen te delen en een instrument of praktijk voor te stellen die in hun land relevant lijkt voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn op school.

Aantal deelnemers

  • 35 deelnemers in totaal (waarvan 7 Franse deelnemers).
  • Een minimum van 15 deelnemers is vereist.
  • Epos heeft 2 plaatsen gereserveerd voor Vlaamse deelnemers. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Werktaal

De werktaal van de conferentie is het Engels.

Het programma

Het gedetailleerde programma is nog niet beschikbaar.

De kostprijs

Reiskosten: Epos voorziet een forfaitaire vergoeding van €275 voor het transport heen en terug.
Overnachtingen en maaltijden: de kosten voor de accommodatie en de maaltijden gedurende het studiebezoek worden vergoed door het organiserend agentschap.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 26 februari 2023 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de organisatie bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde.

Meer info

Voor meer info, contacteer Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat