Ter plaatse potentiële partners bezoeken in 2023? Vraag een verkennend bezoek aan.

Wil je een Erasmus+-project aanvragen? Dan heb je natuurlijk buitenlandse partners nodig. Online communiceren is een ding, maar misschien wil je wel ter plaatse met één of meer potentiële partners overleggen, ideeën ontwikkelen, aanvraagdossiers bespreken, locaties bekijken, persoonlijke contacten leggen, …

Epos maakt dit mogelijk en biedt met Vlaamse middelen financiële ondersteuning voor een dergelijk verkennend bezoek.

Je kan dit budget aanvragen voor de ontwikkeling van volgende Erasmus+-projectaanvragen in 2023 en 2024:

  • Individuele leermobiliteit in schoolonderwijs, in volwasseneneducatie (enkel programmalanden)
  • Individuele leermobiliteit in beroepsonderwijs en -opleiding, in hoger onderwijs (zowel programmalanden als partnerlanden)
  • Kleinschalige partnerschappen in schoolonderwijs, in beroepsonderwijs en -opleiding, in volwasseneneducatie (enkel programmalanden)
  • Samenwerkingspartnerschappen in schoolonderwijs, in beroepsonderwijs en -opleiding, in volwasseneneducatie, in hoger onderwijs (zowel programmalanden als partnerlanden)

 

Een verkennend bezoek duurt maximaal 5 dagen (reisdagen inclusief) en omvat maximaal 2 deelnemers.

Budget

Het toegekende budget hangt af van je bestemming en de duur van het bezoek. De financiële tegemoetkoming per deelnemer is maximaal €1200.

Voor het verblijf hanteren wij een forfaitaire maximale tegemoetkoming van €144/dag/persoon.

Het maximale forfait voor transport is afhankelijk van de afstand naar de gekozen bestemming (om de zone te bepalen wordt gebruik gemaakt van de distance calculator:

0 – 99 km                           €23

100 – 499 km                  €180

500 – 1999 km                €275

2000 – 2999 km              €360

3000 – 3999 km              €530

4000 km of meer            €820

Houd er rekening mee dat het budget pas ter beschikking wordt gesteld nà goedkeuring van het verslag van het verkennend bezoek.

Per aanvraag kan je maximaal 2 deelnemers vermelden. Omdat wij zoveel mogelijk organisaties de kans willen bieden om een verkennend bezoek te doen, bestaat de kans dat wij slechts 1 deelnemer financieren.

Je mag verschillende aanvragen doen, maar per aanvragende organisatie betoelagen wij maximaal 2 dossiers voor verkennende bezoeken die plaatsvinden in het kalenderjaar 2023.

2 aanvraagrondes

De eerste aanvraagronde betreft verkennende bezoeken die plaatsvinden tussen 1 juni 2023 (eerst mogelijke vertrekdag) en 30 september 2023 (laatst mogelijke terugkeerdag). De deadline voor indiening is 16 april 2023. De beslissing staat gepland op 12 mei 2023. 

De tweede aanvraagronde betreft verkennende bezoeken die plaatsvinden tussen 1 oktober 2023 (eerst mogelijke vertrekdag) en 31 december 2023 (laatst mogelijke terugkeerdag). De deadline voor indiening is 13 augustus 2023. De beslissing staat gepland op 15 september 2023.

Naar het online aanvraagformulier (eerste ronde – zomer 2023)
Deze deadline is voorbij
Naar het online aanvraagformulier (tweede ronde – herfst 2023)
Doe je aanvraag