Terugblik ‘Euroguidance Netwerk meeting’ en ‘New scenes for career guidance conferentie’

Twee keer per jaar komt het Euroguidance netwerk bijeen om goede praktijken uit te wisselen, te vergaderen over gezamenlijke prioriteiten en tijd te maken voor onsite werkgroepen. Tijdens de meest recente bijeenkomst in Stockholm (29-30/5) ontdekten we onder meer goede praktijken rond het inzetten van ervaringen en vaardigheden, zoals de Skill Mill-app – ontwikkeld dankzij Erasmus+ (KA2). Daarnaast gaf de EC enkele aandachtpunten mee voor onze volgende programmaperiode én wisselden we uit rond het European Year of Skills.

Verder presenteerde het onderzoeksteam de voorlopige resultaten van de Euroguidance stakeholderevaluatie en faciliteerden ze een workshop waarbij ideeën werden uitgewisseld voor onze toekomstige werking. De Euroguidance werkgroepen gaven een update en stelden belangrijke aankomende evenementen voor.

Alle Euroguidance evenementen vind je op euroguidance-vlaanderen.be en euroguidance.eu .

Aansluitend op deze Europese vergadering nam Euroguidance Vlaanderen ook actief deel aan de conferentie ‘New scenes for career guidance’, die eveneens in Stockholm plaats had (31/5-1/6). We presenteerden een poster met goede praktijkvoorbeeld uit Vlaanderen, co-faciliteerden de workshop ‘Green guidance’ en ondersteunden drie keuzeprofessionals bij hun deelname aan de conferentie.

Lees hun kort verslag:

“Met vier collega’s uit Vlaanderen reisden we af naar het winnende Eurovision land. Nele Pierlet (Dienst Studieadvies, Arteveldehogeschool), Karolien Andries (Trajectbegeleider, CVO Encora), Elke Martens (Relatiebeheer secundair onderwijs, Hogeschool PXL) en Joke Verlinden (Coördinator, Euroguidance Vlaanderen). In totaal namen er 170 deelnemers uit 35 verschillende landen deel.

De conferentie legde de “nieuwe scènes voor loopbaanbegeleiding” op tafel. Hoe zijn de voorwaarden voor levenslange begeleiding veranderd en hoe kunnen we loopbaanbegeleiding op nieuwe manieren en voor nieuwe doelgroepen vormgeven? Het doel was ook samen te onderzoeken wat deze veranderingen betekenen voor het beroep van (keuze)begeleider, voor beleidsontwikkeling en voor de inhoud van begeleidingspraktijken.

Op woensdag 31 mei stonden in de voormiddag zes verschillende plenaire lezingen op het programma, gaande van het Zweedse begeleidingssysteem en de rol van levenslange begeleiding in het hedendaagse onderwijs en beroepsleven tot het beleid rond loopbegeleiding. Deze laatste duidt op het belang van investeringen in loopbaanbegeleiding op vlak van onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt, jeugd en sociale integratie. De voormiddag sloten we af met een korte blik op het Europees Jaar van vaardigheden.

In de namiddag werden 10 verschillende workshops aangeboden. Onze delegatie volgende o.a. de workshop ‘Is Career Guidance Ready for the new Europe?’. Daniel Hailermariam deelde inzichten in omgaan met diversiteit en interculturaliteit. In groep voerden we een discussie over het belang van het expliciet maken van een begeleidingsproces aan ‘nieuwe’ klanten. We keken in de spiegel en stelden ons de vraag of we mensen uitsluiten door onze normen te projecteren?

We sloten de dag af met improvisatietheater en een netwerkdiner. Ook aan tafel werden uitdagingen zoals het lerarentekort of de arbeidsomstandigheden voor en na de covidpandemie besproken.

Op donderdag 1 juni werden de conclusies van elke workshop gepresenteerd gevolgd door drie inspirerende keynotes. In de eerste presentatie van Pedro Moreno da Fonseca (International Labour Organisation), werd er stilgestaan bij enkele van de conclusies van de “Global Careers Month”.

De bijdrage van Ulf en Charlotta van de Bergby centralskola kon ons heel erg smaken. Ze illustreerden de positieve effecten van geplande lessen ‘Me and my future’ waarin leerlingen uit het secundair onderwijs (12-15 jaar) tijd, gelegenheid en begeleidingsmiddelen krijgen om zich voor te bereiden op belangrijke keuzes en beslissingen voor hun eigen toekomst.

De voormiddag sloten we af met de resultaten van World Values Survey. In haar afsluitende presentatie liet Bi Puranen ons echt nadenken over de toekomstige uitdagingen en behoeften aan levenslange begeleiding en de gevolgen daarvan, o.a. voor het hoger onderwijs.

Deze conferentie zorgde niet alleen voor leggen van vele nieuwe contacten, we dienden ook in de spiegel te kijken en reflecteerden over de eigen praktijk. Met een lijst aan bronnen waarmee we onze competenties kunnen versterken vlogen we tevreden naar huis.”

 

Meer informatie over de conferentie ‘New scenes for career guidance’ vind je op de Euroguidance Netwerk website.