Home Thema’s Balancing the Scales: Approaching gender issues in Education (BASE)

Balancing the Scales: Approaching gender issues in Education (BASE)

Het project past in het domein Maatschappij en Welzijn. Daar kwam men tot de vaststelling dat jongens gemiddeld genomen minder goed functioneren in het schoolleven

In gesprek met Ann Fierens, projectpartner en co-auteur van het project.

Het project past in het domein Maatschappij en Welzijn. Daar kwam men tot de vaststelling dat jongens gemiddeld genomen minder goed functioneren in het schoolleven. Er gaat veel aandacht naar gender gerelateerde topics in het onderwijs, maar dan vaak m.b.t. meisjes, bv. hun deelname aan STEM-opleidingen.

“De partners stellen vast dat de jongens vaker minder betrokken zijn, slechtere resultaten behalen en ook minder slechter scorenop schoolse vaardigheden.”

“Op school zijn het vaker de jongens die minder betrokken zijn, slechtere resultaten behalen, slechter scoren op schoolse vaardigheden, zoals agenda invullen en op tijd zijn, en vaker gedragsproblemen vertonen.” Dat stelt niet alleen Ann en haar teams vast, maar dit wordt bevestigd door nationaal en internationaal onderzoek.. “De paralellen tussen de landen zijn groot en de ervaringen bij onze partners gelijklopend.”

“Jongens komen vaker in aanmerking voor early school leaving, en daar willen we iets aan doen”

Ann heeft al behoorlijk wat ervaring met internationale projecten en haar zoektocht naar geschikte partners resulteerde in een Britse, Italiaanse en Turkse partner.

Het eerste onderzoek van het partnerschap toonde al snel aan dat er heel veel factoren zijn die een rol kunnen spelen. Daarom hebben ze zich gericht op die elementen waarmee de klas, de leraar, de begeleiders en de school geconfronteerd worden. Het project draagt gelijkwaardigheid, en meer bepaald gelijkwaardigheid tussen individuen, hoog in het vaandel. “We vertrekken vanuit het gendergegeven maar dat wordt automatisch ruimer”, zegt Ann, “Laat de gender gerelateerde vooroordelen varen en kijk naar de talenten van elk individu. Zo kom je tot gelijke kansen voor iedereen en kan je dit doortrekken naar niet-gender gerelateerde factoren waarbij het individu steeds centraal staat.” Gelukkig kan Ann hierbij rekenen op een hecht internationaal projectteam.

Op korte termijn, het project loopt nog, is de concrete impact moeilijker vast te stellen. Wat wel al zichtbaar is, is de ongelooflijke ervaring die een uitwisseling voor leerlingen betekent. Er is bewust gekozen voor gendergemengde maar ook diverse teams, zoals met leerlingen met een migratie-achtergrond of uit verschillende socio-economische contexten.  De belangrijkste doelstelling is naast de leerlingen, ook de leerkrachten en bij uitbreiding de volledige schoolgemeenschap bewust maken van de gender gerelateerde problematiek. “Mijn collega’s en ikzelf hebben er ons ook op betrapt om spontaan hij of zij te gebruiken in bepaalde situaties, terwijl dat helemaal niet hoefde”, bekent Ann. Hoe vaak is de verwijzing naar de rechter niet ‘hij velt een vonnis’ terwijl ‘zij’ even goed kan? En daar draait het dus om. “Bewustmaking en zich bewust zijn, is volgens ons de eerste stap om vooroordelen gebaseerd op gender weg te werken.”

“Bewustmaking heeft maar een korte tijd effect en nog geen blijvende impact, maar het bewuster omgaan met stereotypen kan al heel wat vooroordelen vermijden”.

Ann heeft ook gemerkt dat kleine activiteiten grote verschillen kunnen maken, zoals de opdracht voor de leerlingen waarin ze de stereotypering in een historische context leren plaatsen. De leerlingen bleven in hun eigen leefwereld door gesprekken met hun grootouders over “de tijd van toen” Zo leerden ze begrijpen waarom bepaalde ideeën bestaan en wat er ondertussen allemaal is veranderd. De compilatie van de interviews was vaak hilarisch, maar vooral gedenkwaardig en dat blijft hangen bij de leerlingen.

eTwinning heeft ook een rol gespeeld in het project om partners te vinden. Het platform zal ook gebruikt worden voor het verzamelen van beeldmateriaal, en het betrekken van andere klassen. Dit werd jammer genoeg door corona wat in de war gestuurd.

Ann bevestigt meteen ook wat andere projectcoördinatoren vermelden, namelijk het belang van een goed partnerschap. “Vertrouwen tussen de partners is zeer belangrijk”. Je moet er kunnen op vertrouwen dat de partners hun engagement naleven

Partnerschap:

Verenigd Koninkrijk Levenmouth Academy (coördinator)
België Oscar Romerocollege 2
Italië Istituto Liceo Parzanese
Turkije Enver Kurtepeli Anadoly Lisesi

 

Erasmus+ Project Results Platform