Home Thema’s Building Bridges: Integration through Education

Building Bridges: Integration through Education

Het partnerschap wil met dit project de integratie en inclusie van nieuwkomers in onze maatschappij bevorderen. Ze onderzoeken hoe de integratie van nieuwkomers met een verschillende culturele achtergrond wordt aangepakt in de verschillende landen en hoe onderwijs een middel tot sociale inclusie kan zijn.

In gesprek met Yoo Ree Elsemans, projectcoördinator

Ook Kogeka 8 heeft, net als de andere partners, een toenemend aantal leerlingen met een migratieachtergrond, erkende of (nog) niet erkende vluchtelingen en zelfs niet begeleide minderjarigen. De partners ondervinden daarbij gelijkaardige uitdagingen, zoals vooroordelen, racisme, het integreren van een grote groep leerlingen met een andere culturele achtergrond, taalachterstand, enz.

De leerlingen gaan na wat de verschillen en gelijkenissen tussen de landen zijn bij de integratie van nieuwkomers in onderwijs en op de arbeidsmarkt. Welke kansen en mogelijkheden zijn er, welke praktijken kunnen elders ook worden gebruikt, wat zijn de moeilijkheden, enz.

“De klas en de leerlingen zijn representatief voor de maatschappij.”

De klas en de leerlingen zijn representatief voor de maatschappij: er zijn vooroordelen en racisme. Door leerlingen samen te laten werken, hoopt het project dat zij zich kunnen identificeren met anderen, empathisch kunnen zijn, maar zich ook bewust worden van hun eigen vooroordelen en wat het effect daarvan is. . Meer algemeen wil het project dat leerlingen toleranter worden ten opzichte van het onbekende..

“We willen een duurzame impact realiseren die verder gaat dan de deelnemers”.

De voorbeelden en aanpak in de partnerlanden kunnen de basis zijn om het schoolbeleid beter af te stemmen op de eigen noden die de scholen ervaren. Maar het project wil vooral een duurzame impact op alle leerlingen in de scholen realiseren en niet enkel op de deelnemers. “We proberen zoveel mogelijk de leerlingen actief te betrekken door hen warm te maken voor het project, hen te stimuleren en hen te laten ondervinden wat intercultureel leren is.”

Het is de bedoeling om zes korte uitwisselingen met leerlingen te organiseren, maar er was en is nog steeds corona. Er is kon enkel een staff meeting plaatsvinden zoals gepland, maar de overige activiteiten gebeuren voorlopig online. Die meeting was heel belangrijkom elkaar (beter) te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Yoo Ree hoopt dat de geplande mobiliteit begin mei 2022 in Vlaanderen kan doorgaan. “Het feit dat de geselecteerde leerlingen eerst gastheer en gastvrouw zijn voor de bezoekende leerlingen helpt ook enorm.”

Het project zal gebruik maken van het eTwinning-platform. Een eTwinning-ambassadeur legde ter plaatse uit hoe het platform precies werkt en hoe het een meerwaarde kan zijn in het project. De projectresultaten zullen er dan ook gedeeld worden.

En Yoo Ree denkt ook al na over de toekomst: dit partnerschap is betrouwbaar en heel flexibel. Kogeka 8 hoopt dan ook de samenwerking verder te zetten in nieuwe projecten.

Partnerschap:

Belgium Kogeka 8 (coördinator)
Griekenland 3lyceum
Italië IISS Charles Darwin
Duitsland Stadtteilschule Poppenbüttel
Zweden Paradisskolan
Spanje IES Radio Exterior

Neem ook eens een kijkje op het Erasmus+ Project Results Platform. 

Surf naar de website van dit Erasmus+ project