Home Thema’s Het project BIOTALENT

Het project BIOTALENT

De EU 2020-strategie is erop gericht een slimme, duurzame en inclusieve groei te creëren en zo een economie met een hoge werkgelegenheid te ontwikkelen en tegelijkertijd grote milieuproblemen aan te pakken, waaronder het verlies aan biodiversiteit. De groene economie is belangrijk voor banengroei. In het rapport “EU-biodiversiteitsdoelstellingen en de arbeidsmarkt” van 2012 wordt erop gewezen dat het in kaart brengen van tekorten aan vaardigheden en opleidingsbehoeften op het gebied van biodiversiteitsgerelateerde werkgelegenheid in sommige lidstaten nog maar net is begonnen. Het rapport ziet belangrijke potentiële voordelen voor de arbeidsmarkt met een groot aantal hoger opgeleide, kennisintensieve banen die nodig zijn om de EU-doelstellingen op het gebied van biodiversiteit te halen.

Daarom ontwikkelde het project BIOTALENT van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen een innovatieve blended e-learning cursus over biodiversiteit. Leerkrachten, opvoeders en andere professionals moeten de juiste opleiding kunnen krijgen om hun competenties op het vlak van biodiversiteit te verbeteren en zo hun biodiversiteitsgeletterdheid te verhogen. Op die manier worden zij en hun leerlingen gemotiveerd om meer te weten te komen over biodiversiteit en zich in te zetten voor het behoud van de biodiversiteit in Europa.

Surf naar de rijkgevulde website van het project en bezoek ook de facebookpagina. Daar verschijnen regelmatig interessante publicaties over biodiversiteit.