Home Thema’s To Inclusive Education and BEYOND

To Inclusive Education and BEYOND

Met dit project helpen we personen met een beperking om sterker te staan in de samenleving en er actief aan deel te nemen

EASPD – KA2 – Strategisch partnerschap
Contactpersoon: Rachel Vaughn

EASPD is een internationale vzw de optreedt als koepelorganisatie voor alle ondersteunende diensten die zich richten op het aanbieden en promoten van gelijke kansen voor mensen met een beperking. De ambitie van EASPD is dat de ondersteunende organisaties – 180 leden uit 41 Europese landen – kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan hun doelgroep. Het Erasmus+ project ‘To inclusive education and BEYOND’ vertaalt dit streven naar een onderwijsomgeving.

Het Human Rights Framework van de Verenigde Naties bepaalt onder andere dat elke persoon toegang moet hebben tot onderwijs. De EU-lidstaten, die zich allemaal akkoord hebben verklaard met dit principe, zijn verplicht om het toe te passen in de praktijk. Dit loopt niet altijd even vlot, om verschillende redenen. Vaak heeft het te maken met een verkeerde perceptie over mensen met een beperking. Onjuiste informatie tijdens de lerarenopleiding, onvoldoende ondersteuning in de klas en gebrekkige financiering van de deelname van mensen met een beperking in het reguliere onderwijs zorgen er ook mee voor dat de praktijk er anders uitziet dan vastgelegd in het Framework. EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) wilde hier graag verandering in brengen.

Slagvaardiger in de samenleving

EASPD startte een Erasmus+ project op om de ondersteunende organisatie te helpen om personen met een beperking volwaardig te integreren in hun werking. “Elke organisatie is anders, er bestaat geen ‘one size fits all’ aanpak. Met dit project willen we de organisaties voldoende kennis en vaardigheden bieden, waarmee ze concreet aan de slag kunnen. Onder andere met speciaal ontwikkeld lesmateriaal leren ze hun doelgroep om sterker en met veel zelfvertrouwen in de samenleving te staan, en er bijgevolg actief aan deel te nemen”, vertelt projectcoördinator Rachel Vaughn.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat scholen, zowel bijzondere als reguliere, kunnen rekenen op ondersteuning om inclusiever te worden voor personen met een beperking, terwijl ze hiervoor vroeger veelal op zichzelf aangewezen waren. “Momenteel lopen er nog geen geaccrediteerde cursussen in de lerarenopleiding, maar we bekijken of dit mogelijk is in de toekomst”, aldus Rachel Vaughn.

Naar inclusief onderwijs en meer

Het Erasmus+ project ‘To inclusive education and BEYOND’ was een samenwerking tussen verschillende Europese dienstverleners en partners: Kehitysvammaisten Palvelusaatio (Finland), C.E.C.D. Mira Sintra – Centro de Educacao para o Cidadao com Deficiencia CRL (Portugal), Centre de la Gabrielle et Ateliers du Parc de Claye – MFPass (Frankrijk), Chance B Holding GMBH (Oostenrijk) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, US Leuven en UC Limburg (België). De coördinatie was in handen van EASPD.

Gedurende de looptijd van het project, van 2018 tot 2021, organiseerden de projectpartners een vijfdaagse training voor dienstverleners en bijzondere scholen over hoe zij vlot en effectief de overgang kunnen maken naar een volledig inclusief onderwijssysteem. Er werd ook een Massive Open Online Course (MOOC) op poten gezet over de transitie naar inclusief onderwijs voor iedereen. “Daarnaast stelden we landelijke factsheets op over ondersteunende diensten in het onderwijs in de landen van de 5 projectpartners. Ten slotte voerden we een onderzoek uit naar de rol van dienstverleners in de transitie naar inclusief onderwijs, en ontwikkelden we concreet opleidingsmateriaal om hen hierin bij te staan”, besluit Rachel Vaughn.

Link naar de projectwebsite