Erasmus+ Thematisch seminarie ‘Agroecology, Technical and Educational Approach’ (FR)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert van 12 tot en met 14 april 2023 in Rambouillet, Frankrijk, het thematisch seminarie ‘Agroecology, Technical and Educational Approach’.

Context voor het seminarie

Agro-ecologie is een milieuvriendelijke vorm van landbouw die gericht is op het verbeteren van de biomassavernieuwing, het zorgen voor gunstige bodemomstandigheden voor plantengroei en het optimaal benutten van biologische interacties met behulp van ecologische processen. Het bevordert een meer zelfvoorzienende, lokale en winstgevende landbouw.

Sinds 1994 is de CEZ-Bergerie Nationale een pionier in het vergroten van het bewustzijn van het concept van duurzame ontwikkeling en de opname ervan in landbouweducatieprogramma’s.

Het is daarom heel natuurlijk dat het in 2011 overging op agro-ecologie, nog voordat het centraal stond in het beleid van het ministerie van Landbouw, en het vervolgens tot de belangrijkste oriëntatie van zijn schoolproject maakte. Hoewel de boerderij sindsdien volledig is overgegaan op biologische landbouw, houden alle sectoren van de school zich met deze zaken bezig:

 • Anders produceren;
 • Anders eten;
 • Anders leren produceren;
 • Anders leven in de gebieden.

 

De CEZ-Bergerie Nationale maakt deel uit van het landelijke ondersteuningssysteem van het Ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit voor het technisch landbouwonderwijs. Het neemt deel aan de lerarenopleiding en produceert leermiddelen in het kader van het plan “Anders leren produceren” en begeleidt zo landbouwscholen in de agro-ecologische transitie.

Thema’s en doelstellingen

Het thematisch seminarie zal rond verschillende thema’s worden gestructureerd:

 • Feedback ontdekken over agro-ecologie: verschillende Europese projecten, verschillende onderwijsmethoden;
 • Raak geïnspireerd en deel met Europeanen: verschillende percepties, huidige situaties en ervaringen van elk;
 • Bevragen hoe agro-ecologie in Erasmus+-projecten kan worden geïmplementeerd;
 • Verbindingen maken, netwerken en Erasmus+-projecten opzetten.

Verwachte resultaten

Dit thematisch seminarie, verrijkt met bezoeken aan de boerderij van de Bergerie Nationale, zal een meer diepgaande studie van het thema, de uitwisseling van goede praktijken tussen alle Europese deelnemers en netwerken mogelijk maken met het oog op de ontwikkeling van Erasmus+-projecten.

Wie kan deelnemen?

 • Vertegenwoordigers van organisaties die initieel beroepsonderwijs aanbieden rond dit thema.
 • Vertegenwoordigers van organisaties die voortgezette beroepsopleiding aanbieden rond dit thema.
 • Vertegenwoordigers van organisaties die hoger onderwijs aanbieden rond dit thema.

 

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de werktaal en de kostprijs

Het programma: link

De werktaal van de conferentie is het Engels.

Het Franse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Epos voorziet voor het transport heen en terug een forfait van €180.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 4 december 2022 in. Ten laatste op 9 december wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige seminarie volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om aan het seminarie te participeren;
 • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Marc De Vlieger.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat