Thematisch seminarie ‘Creative use of learning applications in school education’ (Luxemburg).

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Luxemburg (Anefore) organiseert van 19 tot en met 21 oktober 2022 in Luxemburg het seminarie ‘Creative use of learning applications in school education’.

Thema’s en doelstellingen

Door de gezondheidscrisis zijn digitale leermiddelen een integrerend deel geworden van de dagelijkse lessen van de leraren, zodat de leerlingen kunnen blijven leren. Hoewel digitale technologie geen nieuw concept is in het onderwijs, is het nog niet zo succesvol geweest als vandaag de dag het geval is. Dit is gedeeltelijk te wijten aan een gebrek aan kennis bij de leerkrachten over wat digitale technologieën kunnen doen.

Met het oog hierop heeft het voorgestelde seminar tot doel:

  • het gebruik te bespreken van leerapplicaties die het onderwijs van zowel exacte vakken als talen kunnen ondersteunen
  • praktische voorbeelden te ontdekken of te presenteren
  • standpunten en projecten uit te wisselen over het gebruik van leerapplicaties in de klas om de digitale vaardigheden van leerlingen op een creatieve manier te verbeteren
  • netwerkvorming en het creëren van een wederzijds ondersteunend systeem voor de digitale strategieën van scholen.

Wie kan deelnemen?

  • Leerkrachten en directies van het secundair onderwijs (alle opleidingsvormen). Deelnemers moeten hun laptop meebrengen en over een eTwinning account beschikken.

 

Epos heeft 4 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse scholen. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de werktaal en de kostprijs

Het programma loopt van 19 tot 21 oktober 2022.

De werktaal is het Engels.

Het Luxemburgse agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor zijn rekening.

Epos voorziet een forfaitaire vergoeding van €180 voor het transport heen en terug.

Hoe aanvragen?

Stel je kandidaat via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 11 september 2022 in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde de volledige conferentie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan het seminarie deel te nemen;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

Naar het online formulier
Stel je kandidaat