Toolkits bestrijden genderstereotypen

De EU ontwikkelde twee toolkits voor leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs. De toolkits zijn bedoeld om leerkrachten te ondersteunen bij het organiseren van discussies in de klas waarbij genderstereotypen daadwerkelijk worden aangepakt. Ze zijn bovendien geschikt voor schoolhoofden en schoolpsychologen om genderstereotypen bespreekbaar te maken op school.

Leerkrachten, schoolhoofden en schoolpsychologen worden tevens aangemoedigd hun werk rond de toolkit te delen met de ouders.