Geloof jij 100% in de meerwaarde van internationalisering in onderwijs en vorming en kan je mensen hiervoor enthousiasmeren?
Ben jij een gedreven en enthousiast iemand die open staat om initiatief te nemen en zijn grenzen te verleggen?
Dan ben jij misschien wel de collega die we zoeken!

De “medewerker Europese Horizontale Prioriteiten” wordt aangeworven door het departement Onderwijs en Vorming en ter beschikking gesteld van Epos vzw.

Solliciteren kan vanaf nu tot en met 20 februari 2022. 

De functie in het kort

 

De functie is nieuw binnen Epos. De Europese horizontale prioriteiten in het Erasmus+ programma zijn gekoppeld aan enkele strategische doelstellingen van Epos voor de periode 2021 – 2027, maar zijn geen doelen op zich. Epos wil een bottom-up mentaliteitsverandering in beweging zetten om via internationalisering een sociaal inclusieve, duurzame attitude met automatische aandacht voor digitalisering en democratische participatie na te streven. Deze attitude geldt zowel voor onze externe klanten (aanvragers, projecthouders, partners…) als binnen onze organisatie.
Als beleidsmedewerker Europese horizontale prioriteiten ben je een inhoudelijk specialist die kan operationaliseren, innoveren, ondersteunen en verbinden. Je bereidt diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen specialisatie(s) voor en voert deze uit volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures. Dit met als doel aan de verschillende belanghebbenden, intern en extern gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren.

  • Je implementeert de strategieën m.b.t. de horizontale prioriteiten uit het meerjarig werkprogramma van het Nationaal Agentschap in de ganse organisatie met als doel een Vlaams ecosysteem voor de 4 prioriteiten tot stand te brengen.
  • Je coördineert de opzet en het gebruik van een datatool rond de implementatie van de prioriteiten in de Erasmus+ projecten
  • Je analyseert en verwerkt data via andere bronnen m.b.t. je inhoudelijke opdracht.
  • Je ondersteunt de Epos teams doorheen de ganse projectlevenscyclus en je ondersteunt de integrale werking van Epos, bv.
  • Je werkt internationaal en intra-Belgisch samen
  • Je hebt enkele specifieke taken m.b.t. de prioriteit sociale inclusie

 

Vanuit een doorgedreven expertise in je functie, fungeer je als inhoudelijk aanspreekpunt.  Je kan zelfstandig werken en tegelijkertijd inzetten op samenwerking. Je wordt verondersteld een grondige kennis uit te bouwen en te verankeren over de Europese, horizontale prioriteiten en hoe deze te implementeren t.a.v. interne en externe belanghebbenden.
Je geeft je eigen werking inhoudelijk vorm en wordt geacht deze voor te bereiden, te plannen en praktisch te organiseren om je activiteiten efficiënt en effectief te implementeren en uit te voeren.
Je vervolmaakt jezelf voortdurend in je eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten continu te verbeteren. Daartoe volg je o.a. nauwgezet je informatiebronnen en data op en vult aan of stuurt bij waar nodig.
Je beheert je eigen werking en rapporteert aan je leidinggevende en betrokken collega’s over de voortgang. Je communiceert en informeert over je taken en bevoegdheden teneinde interne en externe belanghebbenden te ondersteunen en te faciliteren bij het uitvoeren van hun projecten, opdrachten en beleid. Zo houd je het kennisniveau op peil en optimaliseer je mee de dienstverlening van onze organisatie.

Wil je meer weten wie we zoeken, wat we bieden en hoe je kan solliciteren? Lees dan snel verder.