Vraag een verkennend bezoek aan voor je Erasmus+ project

Wil je een Erasmus+-project aanvragen? Dan heb je natuurlijk buitenlandse partners nodig. Online communiceren is een ding, maar misschien wil je wel ter plaatse met één of meer potentiële partners overleggen, ideeën ontwikkelen, aanvraagdossiers bespreken, locaties bekijken, persoonlijke contacten leggen, …

Epos maakt dit mogelijk en biedt met Vlaamse middelen financiële ondersteuning voor een dergelijk verkennend bezoek.

Je kan in deze oproep een verkennend bezoek aanvragen voor de ontwikkeling van een  Erasmus+-projectaanvraag met indiendatum voorjaar 2025 voor volgende acties:

  • “kleinschalige partnerschappen” (KA210-small-scale partnerships),
  • “samenwerkingspartnerschappen” (KA220-cooperation partnerships) en
  • mobiliteitsprojecten” (KA122, KA131 en KA171)

 

Accreditatiehouders (KA120) kunnen geen verkennend bezoek aanvragen in functie van hun jaarlijkse KA121-aanvraag.

De aanvraagronde betreft verkennende bezoeken die plaatsvinden tussen 1 november 2024 (eerst mogelijke vertrekdag) en 31 januari 2025 (laatst mogelijke terugkeerdag). De deadline voor indiening is 25 september 2024. De beslissing staat gepland op 18 oktober 2024.

Budget

Het toegekende budget hangt af van je bestemming en de duur van het bezoek. De financiële tegemoetkoming per deelnemer is maximaal €1500.

Voor het verblijf hanteren wij een forfaitaire maximale tegemoetkoming van €169/dag/persoon.

Het maximale forfait voor transport is afhankelijk van de afstand naar de gekozen bestemming (om de zone te bepalen wordt gebruik gemaakt van de distance calculator):

Groen reizen Niet groen reizen
0 – 99 km € 56 € 28
100 – 499 km € 285 € 211
500 – 1999 km € 417 € 309
2000 – 2999 km € 535 € 395
3000 – 3999 km € 785 € 580

Tot 500 km wordt enkel groen reizen toegelaten. Na het verkennend bezoek worden de bewijsstukken voor groen reizen samen met het verslag opgevraagd. Houd er rekening mee dat het budget pas ter beschikking wordt gesteld na goedkeuring van het verslag van het verkennend bezoek.

Per verkennend bezoek kan je maximaal 2 deelnemers vermelden. Omdat wij zoveel mogelijk organisaties de kans willen bieden om een verkennend bezoek te doen, bestaat de kans dat wij slechts 1 deelnemer financieren.

Je mag verschillende aanvragen doen, maar wij betoelagen maximaal 2 dossiers per aanvragende organisatie voor verkennende bezoeken die plaatsvinden in deze oproep.

 

Naar het online aanvraagformulier
Doe je aanvraag