VOX-zine: digitalisering

De eerste uitgave staat helemaal in het teken van digitalisering. Epos is apetrots op alle succesvolle digitale Erasmus+ mobiliteiten en partnerschappen. We zetter er enkele in de kijker in dit – hoe kan het ook anders – digitale magazine. Ze dienen als inspiratie en motivatie om te blijven inzetten op digitalisering en internationalisering. Veel leesplezier.

 

Download VOX-zine: digitalisering