Nodig een Erasmusstudent uit op je school

World@School is een project dat Study in Flanders uitrolde vanaf het academiejaar 2017-2018, met steun van het departement Onderwijs en Vorming, om internationalisering te promoten in lagere en secundaire scholen.

Het World@School-project brengt internationale studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten in contact met lagere en/of middelbare scholen. De school kan een student in de les uitnodigen om een presentatie of workshop te geven over bv. de lokale gewoontes en gebruiken van zijn of haar thuisland, maatschappelijke topics, taal, muziek, enz.

Voor de scholen is het aanbod volledig gratis.

Lees meer en doe je aanvraag