Belangrijke aanpassing in KA1 voor het secundair onderwijs

De modernisering van het secundair onderwijs wordt de komende jaren verder uitgerold. Omdat Erasmus+-projecten in KA1 nu al moeten beginnen plannen voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025, heeft de Nationale Autoriteit in samenwerking met Epos beslist om de lijst met ontvankelijke onderwijsprogramma’s in de domeinen ‘schoolonderwijs’ en ‘beroepsonderwijs en -opleiding’ aan te passen.

De nieuwe verdeling zal van toepassing zijn vanaf de projecten 2023 (zowel kortlopende als geaccrediteerde projecten). Ook bij de accreditatieaanvragen 2022 moet er dus rekening mee gehouden worden.

Lees meer