Contactseminarie: small scale partnerships for special needs schools

Ben je een school voor buitengewoon basisonderwijs of het buitengewoon secundair onderwijs en wil je samen met buitenlandse partners een Erasmus+-project opzetten? Wil je goede praktijken delen met andere collega’s? Ben je op zoek naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen? Stel dan je kandidatuur voor het contactseminarieSMALL SCALE PARTNERSHIPS FOR SPECIAL NEEDS SCHOOLS’ dat het Vlaamse Erasmus+ Nationaal Agentschap van 14 november tot en met 17 november 2022 organiseert in Brugge.

Verwachte resultaten

  • Vaardigheden van deelnemers ontwikkelen voor het werken met kinderen en leerlingen met speciale behoeften
  • Deelnemers de ruimte geven om hun ervaringen te delen
  • Kennis van deelnemers ontwikkelen over de mogelijkheden die het Erasmus+ programma biedt op het gebied van speciaal onderwijs

Wie kan deelnemen?

Het seminarie staat open voor scholen uit het buitengewoon basis- en secundair onderwijs (alle types).

Vanuit Vlaanderen willen we 10 scholen aan dit seminarie laten deelnemen. Samen met 30 buitenlandse deelnemers uit heel Europa krijg je ruimte om projectideeën uit te werken met het oog op de indiening van kleinschalige partnerschappen over het thema. Meer info over dit projecttype vind je op deze pagina.

Van de 10 Vlaamse plaatsen is de helft gereserveerd voor scholen die nog geen Erasmus+-ervaring hebben. Per organisatie kan 1 persoon deelnemen.

De voertaal, de kostprijs en het programma

Epos draagt voor de 10 Vlaamse deelnemers alle kosten van het residentieel seminarie, de maaltijden (vanaf het diner op maandag tot het ontbijt op donderdag) en het verblijf (3 overnachtingen in hotel Radisson Blu Brugge). Enkel het transport is voor jouw rekening.

Het voorlopige programma:

  • maandag 14 november: start van het seminarie om 16 uur – plenaire sessie (introductie, informatie over het thema, mekaar leren kennen) – diner
  • dinsdag 15 november: projectontwikkeling in kleine werkgroepen – diner
  • woensdag 16 november: projectontwikkeling in kleine werkgroepen – culturele activiteit –diner
  • donderdag 17 november: vertrek na het ontbijt

 

De voertaal van het seminarie is Engels.

 

Hoe kandideren?

Wens je aan dit seminarie deel te nemen, stel dan ten laatste op 25 september 2022 je kandidatuur via het online formulier. We plannen ten laatste op 7 oktober 2022 te informeren of je geselecteerd bent voor deelname.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om aan de conferentie te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met Marc De Vlieger (02/553.99.22) of Jan Ceulemans (02/553.97.28).

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat