Erasmus+ contactseminarie ‘Enhancing Digital Competences in Education and Training’ (EE)

Het Nationale Agentschap Erasmus+ van Estland organiseert het contactseminarie ‘Enhancing Digital Competences in Education and Training’. 

 

Dit contactseminarie vindt plaats in Tallinn van 24 tot en met 27 september 2024 en richt zich tot het basis- en secundair onderwijs (schoolonderwijs).

 

Thema en doelstellingen

Het idee van het contactseminar is om ideeën te ontwikkelen voor nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van digitale transformatie, partners te vinden met dezelfde interesses en inspirerende inzichten te krijgen over digitalisering. Het seminar biedt ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe benaderingen op dit gebied te ontdekken. Het seminar zal face-to-face worden gehouden.

Verwachte resultaten: Nieuwe hoogwaardige Erasmus+ KA2 projectvoorstellen voor de volgende 2025 selectierondes. Nieuwe contacten en mogelijke contactpartners voor KA2-projecten. Gedeelde ervaringen en nieuwe ideeën over digitalisering.

Digitale technologieën zijn belangrijke aanjagers van innovatie, groei en werkgelegenheid in de wereld. Niet iedereen beschikt echter over de kennis, vaardigheden en attitudes om digitale technologieën op een kritische, collaboratieve en creatieve manier te gebruiken. Het gebrek aan digitale competentie van een groot deel van de EU-bevolking heeft dramatische gevolgen voor hun inzetbaarheidsperspectief. De snelle digitale transformatie van de economie betekent dat bijna alle banen nu een bepaald niveau van digitale vaardigheden vereisen, net als deelname aan de samenleving in het algemeen.

Digitaal competent zijn is meer dan de nieuwste smartphone of computersoftware kunnen gebruiken – het gaat erom dat je dergelijke digitale technologieën op een kritische, collaboratieve en creatieve manier kunt gebruiken. Een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de onderwijssector actie moet ondernemen, is hoe we de bevolking kunnen voorbereiden op het voortdurend bijwerken van digitale competenties om zich aan te passen in een technologisch diverse omgeving. Transnationale samenwerking en uitwisseling van innovatieve ideeën tussen Europese onderwijsinstellingen via het Erasmus+ programma is een kans om deze problemen aan te pakken.

Digitale competenties spelen een belangrijke rol in het onderwijs, vooral bij het bevorderen van een holistische aanpak die digitale geletterdheid en innovatieve onderwijsmethoden integreert. Dit omvat het ontwerpen en creëren van digitaal lesmateriaal; het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van leerkrachten en hen begeleiden bij het gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas; het aanpassen van technologieën aan het dagelijks leven van leerlingen (AI, games, VR, modelleren, robotica); gepersonaliseerd leren; het bieden van ondersteuning voor SEN-leerlingen; het ontwikkelen van nieuwe curricula, waaronder blended of hybride leren; en het vinden van een balans tussen digitale en ecologisch duurzame benaderingen.

Profiel van de deelnemers

Het contactseminarie staat open voor al wie samenwerkingspartnerschappen rond digitalisering in algemeen onderwijs wil opzetten.

Vlaamse deelnemers zijn werkzaam in basisonderwijs, de eerste graad secundair onderwijs of in een doorstroomfinaliteit in de tweede of derde graad secundair onderwijs.

Epos kan drie deelnemers selecteren voor dit contactseminarie. 

Programma

Hier vind je het gedetailleerde programma.

Vergoedingen

Reiskosten: vallen ten laste van Epos die hiervoor een forfaitaire tussenkomst van 309 EUR geeft.

Verblijfskosten en maaltijden: vallen ten laste van het organiserende agentschap.

Procedure

Deelnemers worden geselecteerd op basis van de motivatie, de aansluiting van de school bij de doelgroep en het thema van het seminarie en de keuze van de afgevaardigde. 

Deelname

Wilt u deelnemen aan dit contactseminarie? Dien het online formulier ten laatste op 17 mei 2024 in.

Kandideren betekent dat u ermee akkoord gaat dat uw afgevaardigde beide delen van het seminarie volgt.

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Jan Ceulemans.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat